TYT-YKS İle İlgili Tüm Bilgiler

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2019-YKS) SIKÇA SORULAN SORULAR*

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

2. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

3. Sınava başvurumu ne zaman yapabilirim?

2019-YKS’ye başvurular 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.

4. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

5. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adreslerini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2019-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

6. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

7. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2019-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

8. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

9. Sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır.

10. Sınav/başvuru ücretleri en son ne zaman yatırılabilir? Sınav/başvuru ücreti ödeme için son gün 7 Mart 20

11. 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım? 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını Geç başvuru gününde yapılan başvurularda  sınav  ücreti,  geç  başvurunun  yapıldığı  gün  başvuru  bilgileri  sisteme kaydedildikten  sonra  sadece  ÖSYM’nin  https://odeme.osym.gov.tr  internet  adresinden  kredi kartı/banka kartı ile aynı gün yatıracaklardır.  Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

12. Sınav oturumları nelerdir?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

13. YDT hangi dillerde yapılacaktır?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

14. Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

YKS başvuru süresi içinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

15. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

16. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

 • İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
 • Nüfus Cüzdanı  veya  Türkiye  Cumhuriyeti  Kimlik  Kartı  veya  geçerlilik  süresi  dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

17. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

18. YKS’de hangi testler yer alacaktır?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

19. 2019-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

20. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

21. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

22. Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

23. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi, hiçbir yolla ve şekilde adayların adreslerine gönderilmez.

24. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

25. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

26. Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

27. Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

28. Sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

29. İstediğim sınav merkezini seçebilir miyim?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir. Bunun dışında tercihte bulunulamaz.

30. Sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar bu süreler dışında sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.

31.         Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

32.         TYT,  AYT  ve  YDT’de  ağırlıklı  puanların  hesaplanabilmesi  için  ne  kadar  ham  puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

33.         Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alan adaylar Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu adaylar, Aday Başvuru Formunda “O rtaöğreti mde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi

 ald ım.” ifadesini ve “1” kodunu yazacaklardır.

34.         Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu durumdaki adaylar, Aday Başvuru Formunda “Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak

 Bilgisi dersi almadı m. ” ifadesini ve “2” kodunu yazacaklardır.

35.         Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

Bu adaylar, TYT’de ilave Felsefe sorularını, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır.

36.         Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

37.         Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

38.         TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT’nin katkısı % 40’dır.

39.         Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

40.         OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

41.         Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

42.         Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

43.         Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

44.         Tıp,  hukuk,  mühendislik,  mimarlık,  öğretmenlik  programlarına  yerleştirme  için  başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir.

45.         Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacaktır.

46.         Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

47.     Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili ön lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan   alabilecek miyim?

Evet. Tablo 3C’yi inceleyiniz.

48.         Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

49.         Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma aldım. Ne yapmam gerekir?

Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2018-2019 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçmelidir. Adaylar, bu bilgilerini 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorundadır.

50.         YKS’ ye Mavi Kartlı adaylar başvuru yapabilirler mi?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular YKS’ye başvurabilirler ve YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

51.         YKS’ye  başvuru  yapacağım  eğitim  bilgilerim  sistemde  görünmüyor,  eğitim  bilgimi  nasıl ekletebilirim?

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

52.         Geç başvuru gününde oturum ekleme yapabilir miyim?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilir.

53.         Geç başvuru gününde daha önce seçmiş olduğum oturumları değiştirebilir miyim?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemez ve silinemez.

 1. YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilir miyim? Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 21-22 Mart 2019 tarihleri arasında (22 Mart 2019 saat 59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebilirler.  Bu  süre  bittikten  sonra  sınav  merkezleri  tercihlerinde  değişiklik yapılamaz.

55.         YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

56.         YKS’ye engelli aday olarak başvuru yapacağım. Ne yapmam gerekir?

Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için;

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini (bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları),
 • Sağlık/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak),
 • Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçelerini,
 • Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gerekmektedir.

57.         Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan istenen belgeleri başvuru merkezine bırakabilir miyim?

İstenen belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Başvuru merkezlerine bırakılmamalıdır.

58.         Görme  engelliyim,  sınava  okuyucu  yardımı  alarak  gireceğim.  Tüm  sorulardan  sorumlu muyum?

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz.

59.         Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç gereç bulunmaktadır. Bu araç ve gereçle sınava girebilir miyim?

Sağlık/Engel Bilgi Formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda sınava girebilirler.

60.         Az gören görme engelli bir adayım. Sınava başvurdum. Soruları kendim okumak istiyorum, bu durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylara ek süre verilir.

61.         Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto cevap kâğıdı alabilir miyim?

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı verilmekle birlikte cevap kâğıdı boyutu standarttır ve 9 puntodur. Cevap kâğıdı 9 punto olduğundan dolayı adayların cevap kâğıdı işaretleme

durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan adaylara talep etmeleri halinde İşaretleyici yardımı verilir.

62.         Engelli/sağlık sorunu olan adayların özel hastane raporları kabul edilir mi?

Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmektedir. Özel Hastane raporları kabul edilmez.

63.         Bedensel engelli bir adayım, sınava gireceğim. Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Sağlık/Engel Bilgi Formunda; Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu, Sınav Salonuna Erişim Durumu, Sınav Salon Tercihi ile Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanları Sağlık Kurulu Raporlarındaki durumlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Adaylar için bu bilgiler göz önünde tutularak engelli salonlarına sınav yeri atamaları yapılır ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir.

 1. Astım hastasıyım, sınava gireceğim. Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım? Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gereken belgeler arasında bulunan (Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneği, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçe, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin fotokopisi) Sağlık/Engel Bilgi Formundaki Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler başlığı altındaki alanı dolduran adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda araç ve gereçleri ile sınava

65.         Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

2014 yılı ve sonrasında EKPSS ve e-YDS hariç, Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa tekrar Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu göndermeniz gerekmemektedir.

66.         Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında; Zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilerek engelli salonlarında sınava alınır.

 1. Geçici engelim var, sınava gireceğim. Geçici engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir? Geçici süreli sağlık sorunu veya geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi vb. aparatları ile sınava alınmalarına izin verilerek bu durumdaki adaylar engelli salonlarında sınava alınır. Ayrıca bu adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı da verilir.

68.         İşitme engelli bir adayım, sınava gireceğim. İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Sınava Giriş Belgelerinde “işitme cihazı/biyonik kulak” yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazları ile sınav binalarına alınır ancak, cihazları salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, il merkezlerindeki ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli Sınav Salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

69.         ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonları nerelerde var?

ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli Sınav Salonları tüm il merkezlerinde oluşturulmuştur.

70.         ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonlarında kimler sınava alınırlar?

Sağlık/engel durumu nedeni ile alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adaylar, ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınır.

71.         2014 yılında sağlık kurulu raporumu ÖSYM’ye gönderdim. 2019 yılında tekrar gireceğim sınav için yeniden sağlık kurulu raporumu ÖSYM engelli adaylar daire başkanlığına göndermeli miyim?

Engelli/Sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında (EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Engel/Sağlık durumunda değişiklik olmayan adayların yeniden Sağlık Kurulu Raporu göndermeleri gerekmemektedir.

72.         YKS’ ye yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir mi?

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar; yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

73.         2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019-YKS’ye girmek zorunda mıyım?

2018-TYT puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2019- YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2019-TYT’ye girmeden AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2019 TYT ve AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

74.         2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019-YKS’ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

75.         2018-TYT puanım 200’ün üzerinde 2018 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2018 yılı AYT ve YDT puanları 2019 yılında geçerli değildir. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2019-TYT’ye de girebilirler.

76.         Hem 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde hem de 2019-TYT’ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

2018-TYT puanı 200’ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2019- TYT’ye de girebilirler. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı kılavuzda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

 

* Sıkça Sorulan Sorular, adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecektir. İlgililerin güncel bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96 – 444 ÖSYM) bilgi edinmeleri önerilmektedir. Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar özet olarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi 2019-YKS kılavuzunda bulunmaktadır. Adayların 2019-YKS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2019-YKS)

SIKÇA SORULAN SORULAR*

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya

bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

 1. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında

yayımlanmıştır.

 1. Sınava başvurumu ne zaman yapabilirim?

2019-YKS’ye başvurular 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde başvurunuzu

yapabilirsiniz.

 1. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak

internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri

Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav

Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

 1. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adreslerini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2019-YKS:

Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

 1. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru

merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2019-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

  Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

  T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici

Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

 1. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen

bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi

kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

 1. Sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır.

2

 1. Sınav/başvuru ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

Sınav/başvuru ücreti ödeme için son gün 7 Mart 2019 tarihidir.

 1. 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru

gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde

yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme

kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi

kartı/banka kartı ile aynı gün yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

 1. Sınav oturumları nelerdir?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi

(TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde

2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

 1. YDT hangi dillerde yapılacaktır?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her

dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru

kitapçığı verilecektir.

 1. Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

YKS başvuru süresi içinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

 1. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında

bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar,

başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

 1. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış

pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici

Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

 1. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için

geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

3

 1. YKS’de hangi testler yer alacaktır?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer

almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi,

Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca,

İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

 1. 2019-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

 1. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

 1. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların

sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedir.

 1. Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları

ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

 1. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi, hiçbir yolla ve şekilde adayların adreslerine gönderilmez.

 1. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü

adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek

amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

 1. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı

maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

 1. Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır.

Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava

giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

 1. Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

4

 1. Sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava

saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

 1. İstediğim sınav merkezini seçebilir miyim?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez

veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir.

Bunun dışında tercihte bulunulamaz.

 1. Sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de

sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir

sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar bu süreler dışında

sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.

 1. Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı)

bulunur.

 1. TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan

alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az

0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi

için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

 1. Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alan adaylar Aday Başvuru Formuna

hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu adaylar, Aday Başvuru Formunda “Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi

aldım.” ifadesini ve “1” kodunu yazacaklardır.

 1. Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan

adaylar Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu durumdaki adaylar, Aday Başvuru Formunda “Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi dersi almadım.” ifadesini ve “2” kodunu yazacaklardır.

 1. Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan

adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

Bu adaylar, TYT’de ilave Felsefe sorularını, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde ise ilave Felsefe

Grubu sorularını cevaplayacaklardır.

 1. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

5

 1. Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180

puan almış olmak gerekmektedir.

 1. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi

oranda olacaktır?

TYT’nin katkısı % 40’dır.

 1. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak

mıdır?

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik

olmayacaktır.

 1. OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP)

dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların

diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP

250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

 1. Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

 1. Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu

yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

 1. Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim,

fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir

değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı

puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

 1. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı

sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir.

 1. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile

başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile

başvurulacaktır.

 1. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili

lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

6

Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim

görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra

kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

 1. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili ön

lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Evet. Tablo 3C’yi inceleyiniz.

 1. Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

 1. Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma aldım. Ne yapmam gerekir?

Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2018-2019 öğretim yılı içinde bir başka

diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu

okullardan birini seçmelidir. Adaylar, bu bilgilerini 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorundadır.

 1. YKS’ ye Mavi Kartlı adaylar başvuru yapabilirler mi?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203

sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına

İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç

yoluyla gelmiş Türk soylular YKS’ye başvurabilirler ve YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine

alınırlar.

 1. YKS’ye başvuru yapacağım eğitim bilgilerim sistemde görünmüyor, eğitim bilgimi nasıl

ekletebilirim?

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken son

sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak

MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

 1. Geç başvuru gününde oturum ekleme yapabilir miyim?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru

gününde ekleme yapılabilir.

 1. Geç başvuru gününde daha önce seçmiş olduğum oturumları değiştirebilir miyim?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru

gününde değiştirilemez ve silinemez.

 1. YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilir miyim?

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 21-22 Mart 2019 tarihleri arasında

(22 Mart 2019 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)

kendileri güncelleyebilirler. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik

yapılamaz.

7

 1. YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve

üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili

puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

 1. YKS’ye engelli aday olarak başvuru yapacağım. Ne yapmam gerekir?

Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için;

1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini (bir üniversite

veya devlet hastanesinden alacakları),

2) Sağlık/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak),

3) Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçelerini,

4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA)

ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan istenen belgeleri başvuru merkezine bırakabilir miyim?

İstenen belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Başvuru merkezlerine bırakılmamalıdır.

 1. Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu

muyum?

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel

verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz.

 1. Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç gereç bulunmaktadır. Bu araç ve

gereçle sınava girebilir miyim?

Sağlık/Engel Bilgi Formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu başvuru süresi içerisinde

ÖSYM’ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen

şartlarda sınava girebilirler.

 1. Az gören görme engelli bir adayım. Sınava başvurdum. Soruları kendim okumak istiyorum, bu

durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli

Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve

üzerinde olan az gören adaylara ek süre verilir.

 1. Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto

cevap kâğıdı alabilir miyim?

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9

ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı verilmekle birlikte cevap kâğıdı boyutu

standarttır ve 9 puntodur. Cevap kâğıdı 9 punto olduğundan dolayı adayların cevap kâğıdı işaretleme

8

durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan adaylara talep etmeleri halinde

İşaretleyici yardımı verilir.

 1. Engelli/sağlık sorunu olan adayların özel hastane raporları kabul edilir mi?

Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu

Raporları kabul edilmektedir. Özel Hastane raporları kabul edilmez.

 1. Bedensel engelli bir adayım, sınava gireceğim. Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları

nelerdir?

Sağlık/Engel Bilgi Formunda; Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu, Sınav Salonuna Erişim Durumu,

Sınav Salon Tercihi ile Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanları Sağlık Kurulu Raporlarındaki

durumlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Adaylar için bu bilgiler göz önünde tutularak engelli

salonlarına sınav yeri atamaları yapılır ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli

adaylara işaretleyici yardımı verilir.

 1. Astım hastasıyım, sınava gireceğim. Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA)

ulaştırmaları gereken belgeler arasında bulunan (Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu

Raporlarının onaylı bir örneği, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçe, Aday Başvuru Kayıt

Bilgilerinin fotokopisi) Sağlık/Engel Bilgi Formundaki Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler

başlığı altındaki alanı dolduran adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda araç ve gereçleri ile

sınava girebilirler.

 1. Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

2014 yılı ve sonrasında EKPSS ve e-YDS hariç, Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu

ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa

tekrar Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu göndermeniz gerekmemektedir.

 1. Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim

durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında; Zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer

alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve

talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilerek engelli salonlarında sınava

alınır.

 1. Geçici engelim var, sınava gireceğim. Geçici engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Geçici süreli sağlık sorunu veya geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet vb.

ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi

 1. aparatları ile sınava alınmalarına izin verilerek bu durumdaki adaylar engelli salonlarında sınava

alınır. Ayrıca bu adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı da verilir.

 1. İşitme engelli bir adayım, sınava gireceğim. İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları

nelerdir?

9

Sınava Giriş Belgelerinde “işitme cihazı/biyonik kulak” yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazları

ile sınav binalarına alınır ancak, cihazları salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim

alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme

cihazı/biyonik kulak yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını

isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, il

merkezlerindeki ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli

Sınav Salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

 1. ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav

salonları nerelerde var?

ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli Sınav Salonları

tüm il merkezlerinde oluşturulmuştur.

 1. ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav

salonlarında kimler sınava alınırlar?

Sağlık/engel durumu nedeni ile alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adaylar, ÖSYM

tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınır.

 1. 2014 yılında sağlık kurulu raporumu ÖSYM’ye gönderdim. 2019 yılında tekrar gireceğim sınav

için yeniden sağlık kurulu raporumu ÖSYM engelli adaylar daire başkanlığına göndermeli

miyim?

Engelli/Sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında

(EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine

yansıtılmıştır. Engel/Sağlık durumunda değişiklik olmayan adayların yeniden Sağlık Kurulu Raporu

göndermeleri gerekmemektedir.

 1. YKS’ ye yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir mi?

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu

adaylar; yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri

takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak

yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki

yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme

işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim

kurumu tarafından yapılmaktadır.

 1. 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019YKS’ye girmek zorunda mıyım?

2018-TYT puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2019-YKS’nin hiçbir

oturumuna girmeden 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2019-

YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2019-TYT’ye girmeden

AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2019 TYT ve AYT/YDT oturumlarının tümüne

de girebilirler. Ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

10

 1. 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019YKS’ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi

ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer

almaktadır.

 1. 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde 2018 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans

programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2018 yılı AYT ve YDT puanları 2019 yılında geçerli

değildir. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin

(2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru

yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2019-TYT’ye de girebilirler.

 1. Hem 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde hem de 2019-TYT’ye girmek istiyorum, mümkün mü?

Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

2018-TYT puanı 200’ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2019-

TYT’ye de girebilirler. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı kılavuzda ayrıntılı

olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2018-TYT

sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek

olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

* Sıkça Sorulan Sorular, adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecektir. İlgililerin güncel

bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96 – 444 ÖSYM) bilgi edinmeleri

önerilmektedir. Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar özet olarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi 2019-YKS

kılavuzunda bulunmaktadır. Adayların 2019-YKS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

(Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?

Sınavın uygulanışı bakımından;

Sınavın Uygulanması Önceki Sistem Yeni Sistem
Aylar Mart – Haziran Haziran
Hafta sonu 3 1
Gün 5 1
Oturum 6 3
Puan Türü 18 5
Baraj Puanı 150/180 150/180

Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından;

Birinci Oturum İkinci Oturum
 

 

 

Önceki Sistem

–  Türkçe

–  Temel Matematik

–  Fen Bilimleri

–  Sosyal Bilimler

 

 

(Toplam Soru Sayısı: 160)

–  Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

–  Matematik

–  Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

–  Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

 

(Toplam Soru Sayısı: 340)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

Birinci Oturum (TYT) İkinci Oturum
 

 

 

Yeni Sistem

–  Türkçe

–  Temel Matematik

–  Fen Bilimleri

–  Sosyal Bilimler

 

(Toplam Soru Sayısı: 120)

–  Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1)

–  Matematik

–  Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

– Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

 

(Toplam Soru Sayısı: 160)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

2.Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

3.TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

4. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

5. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

6. TYT’ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

Evet. ÖSYM tarafından en yakın zamanda TYT örnek soru ve cevapları yayınlanacaktır.

7.TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

8. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

9. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
 • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.
10. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

12. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

Sözel Puan:            [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan:        [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı:             [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

13. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere

4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

14. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

15. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak TESTLER
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Matematik Fen Bilimleri
Sözel Puan için
Sayısal Puan için
Eşit Ağırlık Puanı için
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

 

 

 

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

16.Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe Toplam 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20
Temel Matematik Toplam 40

 

Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
Toplam 20
Toplam 120
17. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
 

Sosyal Bilimler-1

Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
Toplam 40

 

Fen Bilimleri
Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
Toplam 40
Toplam 160
18. Yabancı Dil oturumunda yer alan yabancı dil testinde soru sayısı nedir?

Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

TESTLER Soru Sayısı
 

Yabancı Dil

 

Toplam

 

80

19. 2018 yılında    uygulanacak    sistemde    soru    sayılarının   azaltılması,  puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

20. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

21. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

22. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Sınavın birinci oturumu (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumu 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Yabancı Dil oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır.

24.Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

Birinci Oturum

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına

Ortalama Süre

Türkçe 40  

1,125 dk.

Sosyal Bilimler 20
Temel Matematik 40
Fen Bilimleri 20
 

Toplam

 

120

 

 

135 dk.

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

 • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili

iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört

testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120

soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120

soru cevaplandırması gerekmektedir.

İkinci Oturum

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına

Göre Soru Başına Ortalama Süreler

İki Test 80 Soru Üç Test 120 Soru Dört Test 160 Soru
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40  

2,25 dk

 

1,5 dk

 

1,125 dk

Sosyal Bilimler-2 40
Matematik 40
Fen Bilimleri 40
 

Toplam

 

160

180 dk

(3 saat)

180 dk

(3 saat)

180 dk

(3 saat)

 

Yabancı Dil Testi

 

Testler

 

Soru Sayısı

 

 

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre

 

Yabancı Dil

 

80

 

1,5 dk.

 

Toplam

 

80

 

 

120 dk.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

25. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecektir.

 26.   Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

27. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

28. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

 • Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
 • Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet verecektir.
 • Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
 • MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
 • MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.
 • İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.
29. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda puanlar hangi aralıkta hesaplanacaktır?

YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.

30. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

YGS-LYS sistemindeki uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir. Yani bu durumdaki adaylar, TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır.

31. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

32. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylar sınav başladıktan ne kadar süre sonra sınav salonundan ayrılabileceklerdir?

Adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek, buna ilişkin bilgiler Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında açıklanacaktır.

Adaylarımızdan gelen soruların cevaplandırılmasına devam edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir