Görsel Verimli Tekrar Yöntemleri

Görsel verimli tekrar yöntemleri, öğrenilen bilgilerin görsel hafızaya kaydedilmesi ve bu görsel temsillerin kullanılarak öğrenmenin pekiştirilmesi üzerine odaklanır. Bu yöntemler şunları içerebilir:

Görsel temsiller oluşturma: Öğrenilen bilgilerin görsel temsillerini oluşturmak, hafızanın görsel bölümünü harekete geçirerek öğrenme sürecini kolaylaştırır. Örneğin, bir ders notunu okurken, önemli bilgileri renkli kalemlerle veya farklı şekillerle vurgulamak veya anahtar kelimeleri çizmek, bu yöntemlerden biridir.

 

Görsel not alma: Öğrenilen bilgilerin not alınması, öğrenilen bilgilerin daha iyi organize edilmesine yardımcı olur ve hatırlama sürecini kolaylaştırır. Görsel notlar, öğrenilen bilgileri daha net ve kolay hatırlanabilir bir şekilde sunar.

 

Renk kullanımı: Renkler, öğrenilen bilgilerin vurgulanmasına yardımcı olur ve hatırlama sürecini kolaylaştırır. Örneğin, önemli bilgilerin farklı renklerle vurgulanması, hafızanın görsel bölümünü harekete geçirerek öğrenme sürecini kolaylaştırır.

 

Çizim ve şemalar: Öğrenilen bilgilerin çizimler veya şemalar gibi görsel ipuçları kullanarak sunulması, öğrenilen bilgilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve hatırlama sürecini kolaylaştırır.

 

Görsel tekrar: Öğrenilen bilgilerin görsel temsillerini tekrar etmek, öğrenmenin pekiştirilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir ders notunu tekrar okumak veya öğrenilen bilgilerin özetini görsel olarak hazırlamak, bu yöntemlerden biridir.