Lewis Formülleri

Bu video materyalinde, hidrojen atomlarının bağı anlatılmaktadır.