Psikoloji Mi PDR Mİ?

Hem psikoloji hem de PDR bölümleri, insan davranışı ve zihinsel süreçleri anlamak ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli araçlar ve teknikler sağlar. İki bölüm arasındaki farklılıklar, programın amaçları, müfredatı ve kariyer fırsatlarına dayanır.

Psikoloji bölümü, psikoloji tarihine, temel psikolojik ilkelerin yanı sıra araştırma yöntemleri ve istatistiksel analiz konularına kadar geniş bir yelpazede dersler sunar. Öğrencilerin insan davranışını anlamak için geniş bir kavramsal çerçeve edinmeleri amaçlanır.

Psikoloji bölümünde, öğrenciler genellikle genel psikoloji, gelişim psikolojisi, davranışsal nörobilim, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, bilişsel psikoloji ve psikopatoloji gibi temel dersler alırlar. Bu derslerde öğrenciler, insan davranışının nedenlerini, kişilik teorilerini, zihinsel süreçleri, duygusal durumları ve zihinsel bozuklukları araştırır. Ayrıca, araştırma yöntemleri, istatistik ve bilgisayar becerileri gibi pratik dersler de alırlar.

PDR bölümü ise, psikoloji derslerine benzer bir temel eğitim sağlar, ancak daha çok rehberlik ve danışmanlık tekniklerine odaklanır. Öğrenciler, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunarken kullanacakları becerileri ve teknikleri öğrenirler. PDR bölümünde aşağıdaki dersler de yer alabilir:

  • İletişim Becerileri: Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunarken, iletişim becerilerini kullanmak ve geliştirmek için öğrencilere sunulan bir ders.
  • Okul Psikolojisi: Öğrencilerin okulda karşılaştığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunan psikologların rolü üzerine odaklanan bir ders.
  • Aile Danışmanlığı: Ailelerin içinde bulundukları sorunları çözmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak üzerine odaklanan bir ders.

Her iki bölüm de insan davranışını anlamak ve psikolojik sorunları çözmek için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Psikoloji bölümü, öğrencilere psikoloji alanındaki kariyer fırsatları açısından daha geniş bir yelpaze sunar. Örneğin, klinik psikolog, araştırmacı, danışman ve öğretmen olarak çalışabilirler. PDR bölümü ise, özellikle eğitim kurumları, hastaneler, özel danışmanlık merkezleri, aile danışmanlığı merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarda çalışma fırsatları sunar.

Hangi bölümün sizin için daha uygun olduğuna karar vermek için, her iki bölümün müfredatlarını inceleyebilirsiniz. Bu müfredatlar size her iki bölümün farklılıklarını ve benzerliklerini anlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca, kariyer hedeflerinizi de düşünmeniz gerekir. Mezun olduktan sonra hangi kariyer yollarını izlemek istediğinizi belirleyin ve hangi bölüm size bu hedefleriniz için daha uygun bir temel sağlıyorsa o bölümü seçin.