RASYONEL SAYILAR KONU KAVRAMA DERS NOTLARI

RASYONEL SAYILAR KONU KAVRAMA DERS NOTLARI

AYT Matematik sınavında rasyonel sayılarla ilgili soruların çözümünde yardımcı olabilecek örneklerle açıklamalı temel düzeyde notlar aşağıda yer almaktadır:

Örnek 1: 1/3 + 2/5 işlemini yapalım.

Çözüm: İki kesir toplamı yapabilmek için öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. Bunun için 3 ve 5’in ortak katlarından biri olan 15’i payda olarak seçebiliriz. Buna göre:

1/3 = (1 * 5) / (3 * 5) = 5/15

2/5 = (2 * 3) / (5 * 3) = 6/15

Şimdi paydaları eşit olan kesirlerin paylarını toplayarak sonucu bulabiliriz:

1/3 + 2/5 = 5/15 + 6/15 = 11/15

Cevap: 11/15

Örnek 2: (2/3) * (3/4) işlemini yapalım.

Çözüm: İki kesrin çarpımı yapabilmek için payları ve paydasları birbirleriyle çarpıyoruz. Buna göre:

(2/3) * (3/4) = (23) / (34) = 6/12

Bu sonucu basitleştirerek en küçük haline getirebiliriz. Bunun için pay ve paydasın ortak bölenlerini bulup bölebiliriz:

6 ve 12’nin en büyük ortak böleni 6’dır. Bu nedenle 6’ya bölerek sonucu basitleştirebiliriz:

6/12 = (6/6) / (12/6) = 1/2

Cevap: 1/2

Örnek 3: 4/5 – 1/2 işlemini yapalım.

Çözüm: İki kesrin farkını bulabilmek için paydaları eşitlememiz gerekiyor. Bunun için 5 ve 2’nin ortak katlarından biri olan 10’u payda olarak seçebiliriz. Buna göre:

4/5 = (4 * 2) / (5 * 2) = 8/10

1/2 = (1 * 5) / (2 * 5) = 5/10

Şimdi paydaları eşit olan kesirlerin paylarını çıkararak sonucu bulabiliriz:

4/5 – 1/2 = 8/10 – 5/10 = 3/10

Cevap: 3/10

Bu şekilde rasyonel sayılarla ilgili örneklerle açıklamalı temel düzeyde notları özetledik. Bu bilgiler, AYT Matematik sınavında rasyonel sayılarla ilgili soruları çözmenize yardımcı olabilir.