2020 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları

2020 TYT Coğrafya konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

2020 COĞRAFYA KONULARI  
1. Harita Bilgisi 7. Toprak Tipleri
2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri 8. Nüfus
3. İklim Bilgisi 9. Ortak Payda: Bölge
4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri 10. Ulaşım Yolları
5. Yer’in Şekillenmesi 11. Çevre ve İnsan
6. İç ve Dış Kuvvetler 12. Doğal Afetler

TYT’de sorulan Coğrafya sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Coğrafya Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 1
Paralel-Meridyen Özellikleri 1 1
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri
Harita Bilgisi 1 1 1 1
İklim Bilgisi 2 3 1
Yerin Şekillenmesi 1 1
Nüfus Ve Yerleşme 3 2 1 2
Ulaşım Yolları 1
Ekonomik Faaliyetler 1
Ortak Payda: Bölge 2 1
Doğal Afetler 1 1 1 1
Toplam 12 12 5 5