SÖZEL PUANI İLE ALAN MESLEKLER

iletisimtasarimi• İletişim Tasarımı   videoicon
İletişim Tasarımı Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip iletişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

 

 

turkdiliedebiyati•Türk Dili ve Edebiyatı   videoicon

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

 

cagdasturklehceleri•Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları   videoicon

Tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak, Bölümümüzde, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, siyasî ve kültür tarihleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları üzerine araştırmalar yapmak ve bu alanda çalışacak uzmanlar yetiştirmek.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş