TS PUANI İLE ALAN MESLEKLER

TS-1 PUANI İLE GİRİLEN BÖLÜMLER

• İletişim Tasarımı   videoicon

iletisimtasarimi

İletişim Tasarımı Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip iletişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

TS-2 PUANI İLE GİRİLEN BÖLÜMLER

•Türk Dili ve Edebiyatı   videoicon

turkdiliedebiyati

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

•Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları   videoicon

cagdasturklehceleri

Tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak, Bölümümüzde, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, siyasî ve kültür tarihleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları üzerine araştırmalar yapmak ve bu alanda çalışacak uzmanlar yetiştirmek.