Acıbadem Üniversitesi

acibademuniversitesiic

Kurucu Vakıf Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER  2017-2018

Tıp Fakültesi 88.000,00 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi 30.000,00 -39.500,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi 31.000,00 -39.500,00 TL
Mühendislik Fakültesi 44.000,00 TL
EczacılıkFakültesi 39.500,00 TL

BURSLAR

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu

Tam burslu (%100) olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen ve yerleştirildiği puan türünden LYS başarı sıralamasında ilk 500 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu;

 1. Eğitim – öğretim ücretini,
 2. Masraflarına katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 1.000 TL maddi desteği,
 3. Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde öğle yemeğini,
 4. İhtiyaç temelli olarak, öğrenci konukevinde iki kişilik odalarda ücret ödemeden konaklamayı içermektedir.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu

Tıp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde edebilirler.

 • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler,
 • ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrenciler,
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrenciler,
 • MATURİTA diploma notu en az 80 olan öğrenciler,
 • AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan öğrenciler (AP programı kapsamında alınan derslerin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından onaylanması şartı ile),
 • Eski SAT sınavından 2000 veya üstü puan, yeni SAT sınavından 1410 puan veya üstü alan öğrenciler,
 • ACT sınavından 30 puan veya üstü puan alan öğrenciler.

Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB)

Kerem Aydınlar Vakfı tarafından kapsamı yemek, cep harçlığı ve öğrenci konukevi olmak üzere ihtiyaç temelli sağlanan burstur. Burs başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı tarafından değerlendirilir.

a) Yemek Bursu: Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde öğle yemeğini,
b) Cep Harçlığı: asraflarına katkı olarak her eğitim yılında 8 ay süreyle lisans öğrencilerine
aylık 00 TL, ön lisans öğrencilerine 200 TL maddi desteği,
c) Öğrenci Konukevi Bursu: ki kişilik odalarda konaklamayı içermektedir. stanbul içi Kerem
Aydınlar Kampüsü’ne yakın bölgelerde ikamet edenler için konukevi bursu verilmeyecektir.

Özel Burslar

Şehit ve gazi çocuklarına %20, eğitimci ve sağlık profesyonellerine %10, Acıbadem çalışanlarına %10, kardeş öğrencilere %5 oranında burslar mevcuttur.

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Türk ve Akraba Topluluklarından   bu üniversiteyi tercih eden öğrencilere belirli bir kontenjan dahilin de burs imkanları sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Kerem Aydınlar Vakfı tarafından da Yüksek Başarı bursu ile destek bursları sağlanır. Başarı bursu ve Kerem Aydınlar Vakfı tarafından verilen bursların devamlılığı için öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden 2.00’ın altına düşmemesi gerekir.

Üniversite bünyesinde yurt hizmeti bulunmamaktadır öğrenciler bu ihtiyaçlarını kendileri giderirler
Acıbadem Üniversitesi Maltepe yerleşkesinde kafeteryalar, bilgisayar laboratuvarı ve zengin kütüphanesi ile son derecede modern cihazlarla donatılmış laboratuvarları ve çağdaş derslikleri yer alır. Toplu taşıma araçları ile rahatça varılabilen Maltepe Yerleşkesinin hemen yanında Belediye Kültür Merkezi bulunmakta olup,  salonu Üniversite tarafından yapılan bir protokolle kullanılmaktadır. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde yer alan hastanelerin toplantı salonlarında ve Maltepe Yerleşkesindeki toplantı salonunda öğrenciler etkinlikler düzenleyebilir.

KAMPÜSTE HAYAT

Acıbadem Üniversitesi Kütüphanesi araştırma yapmak isteyen öğrencilerine geniş olanaklara ve zengin elektronik veri tabanına her yerden erişim imkânı sağlar. Ayrıca üniversitede kablosuz internete erişim imkânı da vardır. Tüm bilgi kaynakları bilimsel mesleki standart sistemlere dayalı olarak sınıflandırılır ve kataloglanır. Kataloglamada, Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (Anglo American Cataloguing Rules 2), sınıflandırmada ise NLM (National Library of Medicine) kullanılır. Tüm yayınlar YORDAM Kütüphane Programı yardımı ile web ortamına aktarılır. Öğrenciler 10.000’i aşkın yazılı kaynağa ve birçok elektronik veri tabanına rahatlıkla ulaşabilir.

ULUSLARARASI EĞİTİM OLANAKLARI

Avrupa’da karşılıklı değişimin sağlanarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunan Erasmus Programın’dan Üniversitenin öğrencileri  yapılacak karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda yararlanabilmektedir.

Öğrenciler Üniversite’nin Avrupa ve Amerika’da bulunan anlaşmalı yurt dışı eğitim kurumlarında  karşılıklı yapılan protokoller çerçevesinde bir yıl süreli eğitim görebilmektedirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir