Bilim Üniversitesi

bilimuniversitesiic

Kurucu Vakıf Türk Kardiyoloji Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 246
Toplam Öğrenci Sayısı 2372
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER – 2017

Tıp Fakültesi 60.111,00 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi 31.365,00 TL
FLORENCE NIGHTINGALE Hemşirelik Yüksekokulu 23.517,00 TL
Sağlık Yüksekokulu 25.470,00 TL

 

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Yurt imkânı yoktur. Öğrenciler barınma gereksinimlerini kendi olanaklarıyla çözmektedirler.

BURSLAR

Üniversiteyi kazanan öğrencilere ÖSYM’nin sağladığı olanaklar dışında başarı sırası, ve akademik başarı ve kardeş durumuna göre de burs verilmektedir.

ÖSYM Bursu: Bu burs, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır. Bu burs öğretim ücretinin tümünün alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. ÖSYM Bursu öğrencinin başarı durumuna bağlı olarak normal  eğitim süresi boyunca devam eder.

ilk 3000’e giren ve Tıp Fakültesini 1.sırada tercih eden 6 öğrenciye %100 burslu sayılmasının yanında her ay kesintisiz 1000 TL burs verilmiştir. Bu burs mütevelli heyeti tarafından her yıl yeniden düzenlenmektedir.  Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından yerleşme puan türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu programına yerleşecek 15 öğrenciye % 100 destek bursu sağlanmaktadır. . %100 destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri normal öğrenim süresi (4 yıl öğrenim süresine karşılık 4 yıl) kadar Türk Kardiyoloji Vakfının hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde destek bursu alan öğrenciler burs süresine ait olan öğrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfına ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir.

Üstün Başarı Bursu: Ağırlıklı not ortalaması 3.85 ve üzerinde olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine bir sonraki eğitim-öğretim yılında %100 Üstün Başarı Bursu verilir. Bu burs bir yıl süre ile geçerlidir. Her akademik yıl için yeniden belirlenir.

Öğrenci yukarıda tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanabilir. Ayrıca; kardeş öğrencilerin üniversiteye kayıtlı olması durumunda bu süre boyunca toplam olarak normal eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla bunların her birinin öğrenim ücretinde %10 indirim yapılır. Ayrıca bazı bölümlerde mecburi hizmet karşılığı burs verilmektedir. Bu bölümler ve burs oranları her yıl mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenir.

KAMPÜSTE HAYAT

Üniversite eğitimi 5 ayrı kampüste verilmektedir. Esentepe Merkez Kampüsü, Fulya Kampüsü, Esentepe Yüksekokul Kampüsü, Gayrettepe Kampüsü, Şişhane Kampüsü.

İstanbul Bilim Üniversitesi Kütüphanesi’nde her türlü bilgi elektronik ortamda ulaşılabilir durumdadır. Kütüphane otomasyon programı (Yordam) kataloglama, sınıflama, tıp kitapları NLM (National Library Medicine) ve tıp dışı kitapları LC (Library of Congress Classification System) sağlama, süreli, yayınlar, ödünç verme modülleri ile ihtiyaca tam cevap verebilmekte, MARC formatı başta olmak üzere her türlü programdan kayıt alıp verilebilmektedir.

Satranç Kulübü, Tiyatro Kulübü, Müzik Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Çevre Sağlığı Eğitim Kulübü, Kültür ve Edebiyat Kulübü, Dans Kulübü, Turizm ve Gezi Kulübü ve Spor Kulübü aktif olarak faaliyet göstermektedirler. Öğrenci kulüplerinin çalışmalarını destekleyen ve kulüpler arası iletişim ve etkileşimi sağlayan programlar yapılmaktadır.

Mediko-Sosyal Birimi tüm öğrencilerin ve mensupların sağlıklarını korumak, gerektiğinde tetkik ve tedavilerini sağlamak üzere kurulmuştur. Bu kapsamda üniversite mensuplarının acil sağlık hizmeti ihtiyaçları da eğitim hastanenin Acil Ünitesi’nde karşılanmaktadır. Öğrenciler Esentepe Merkez Kampüs, Gayrettepe Kampüsleri ve staj yapılan Group Florence Nightingale Hastaneleri’ndeki kantin ve yemekhane hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

ULUSLARARASIEĞİTİM OLANAKLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Erasmus faaliyetleri kapsamında Danimarka’dan 1, Finlandiya’dan 2, Fransa’dan 1, Hollanda’dan 1, İspanya’dan 1, İtalya’dan 2, Polonya’dan 2 ve Portekiz’den 1 üniversite; toplam 11 üniversite ve 17 program ile ikili anlaşmalar doğrultusunda değişim programları yapılmaktadır.

Erasmus öğrenci değişim programları ve ikili değişim antlaşmalarıyla daha kaliteli bir eğitim süreci geçirmenizi sağlar. Bu programlara katılımın şartı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olmasıdır