Doğuş Üniversitesi

dogusuniversitesiic

Kurucu Vakıf Doğuş Eğitim Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 303
Toplam Öğrenci Sayısı 4670
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER  2017-2018

Fen-Edebiyat Fakültesi 30.000,00 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 30.000,00 TL
Hukuk Fakültesi 31.500,00 TL
Mühendislik Fakültesi 30.000,00 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi 30.000,00 TL

 

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Üniversiteye ait yurt bulunmamaktadır. Öğrenciler şehirde bulunan devlet yurdu ya da özel yurtlar ile barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

BURSLAR

Mütevelli Heyeti Bursu
Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerimize, yerleştirme başarı sırasına göre (ek puan hariç)
a) MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle yemeği desteği, 1001-­-3000 arasına girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği, 3001-­-5000 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği desteği,
b) DİL puan türünde ilk 300’e girenlere öğrenim ücretinin tamamı, her yıl 9 ay boyunca 500 TL nakit ve yemek desteği, 301-­-500 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği,
Üniversiteye Giriş Kontenjan ve Yetenek Bursu
a) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%100): Burs öğretim ücretinin %100’ünü kapsar.
b) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%75): Burs öğretim ücretinin %75’ini kapsar.
c) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%50): Burs öğretim ücretinin %50’sini kapsar.
d) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%25): Burs öğretim ücretinin %25’sini kapsar.
e) Yetenek Bursu: kontenjan dahilinde öğretim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 indirimi kapsar.
Kardeş Bursu
Doğuş Üniversitesinde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında öğretim ücretinden yapılan indirimi kapsar.
Sporcu Bursu
a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 1 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,
c) Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl birinci lig de faal olarak oynamak,
d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.
IB Uluslararası Bakalorya Bursu
Diploma Notu İndirim Oranı
40 ve üstü 100%
35-­-39 75%
30-­-34 60%
24-­-29 25%
23 ve altı 10%
Akademik Başarı Bursu
* Akademik Başarı Bursu; lisansda 1,2 ve 3. sınıfların sınıf birincilerine, ön lisansda ise programların 1. sınıflarının birincilerine verilir.  Akademik başarı bursundan tam burslu öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, lisans ve önlisans birinci sınıf öğrencileri, disiplin cezası almış öğrenciler ile artık yıl durumunda olan öğrenciler yararlanamaz.
* Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış, ağırlıklı genel not ortalamasının ise 3.00 ve üstünde olması gerekir. Not ortalaması aynı olan öğrencilerden daha çok kredi / saat ders almış olanlara öncelik verilir.
* Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfını ve lisans öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl okumaları halinde bursa başvurabilirler. Yatay geçişle/Dikey Geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz.
* Burs almaya hak kazanmış öğrencilere, eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere %50 oranında burs verilir.
Çalışma Bursu
Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10 saat çalışabilmek için çalışma programlarından birine başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl başında saat ücreti esasına göre belirlenir.
İhtiyaç Bursu
Bu burs, Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan lisans ve önlisans programları öğrencilerine yapılan karşılıksız yardımları kapsar. Öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde, çeşitli şekillerde Mütevelli Heyet kararı ile verilir.
Mezun Bursu
a) Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programından mezun olup Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programlarının tam ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar.
b) Doğuş Üniversitesi lisans programlarından mezun olup Doğuş Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar.

KAMPÜSTE HAYAT

Üniversite öğrencilerine akademik, kültürel ve sosyal gelişim imkânları sunar. Kütüphane; 83.500 civarında kitap (26.000 basılı, 57.500 elektronik), 24.000 civarında dergi (300 basılı 23.700 elektronik) ve 800 civarında görsel-işitsel (DVD, VCD, CD ve ses kaseti) bilgi kaynağı ile hizmetlerini artırarak sürdürür. Kütüphanede; danışma, bilgiye erişim, internet kullanımı, görsel-işitsel bilgi kaynakları ile elektronik veritabanlarının kullanımı, ödünç verme, kütüphaneler arası yayın temini gibi hizmetler verilir.

Öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyadaki olaylar üzerine düşünmelerini, tartışmalarını, ihtiyaç duyulan konularda fikir üretmelerini, sorumluluk üstlenmelerini, karşılaştıkları aksaklıklar ve eksiklikler için çözümler sunmak üzere bireysel insiyatif kullanmalarını amacıyla toplumsal duyarlılık projeleri çalışılmaktadır. Gerçekleştirilecek projeler sayesinde toplumun farklı kesimlerinde desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin, sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak artı değer oluşturmanın yanısıra, toplumda çoğu zaman göz ardı edilen ve sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalık yaratmak amaçlanır.

ULUSLARARASI EĞİTİM OLANAKLARI

Doğuş Üniversitesi öğrencilerine Erasmus Programı ile yurt dışında anlaşmalı olduğu üniversiteler ile güz veya bahar döneminde eğitim görme olanağı sağlar. Programın en temel hedefi öğrencinin dönem kaybına uğramaması için, öğrencilerin gittikleri okulda aldıkları ve geçtikleri derslerin not ve kredilerinin transfer edilmesidir. Doğuş Üniversitesi değişim programlarına katılan öğrenciler başvurularını her yılın Mart ve/veya Ekim aylarında yaparlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir