YKS Branş Denemesi Önerileri?

YKS için bol bol deneme çözmek elbette çok önemli; ancak tabi bu denemelerden verim alabilmek için konuların yeterince pekiştirilmiş olması gerekir. Bu pekiştirmeyi hızlı ve etkin bir şekilde yapmak içinse en iyi yöntem branş denemesi çözmektir.

Branş denemeleri soru bazında konu tekrar etmeyi sağlar. Böylece hem bol soru çözülebilir hem de kısa sürede birçok konu tekrar edilmiş olur.

Bu çalışma denemelerde yapılan dikkat hatalarını, işlem hatalarını da azaltır. Ayrıca bu denemeleri süre tutarak çözerseniz, sınav anında sürenizi ayarlamanın da pratiğini yapmış olursunuz.

Branş denemelerinde, her alan için hazırlanmış 40 soruluk testler vardır. Bu testlerdeki sorular, YKS’ de hangi konudan kaç soru çıkıyorsa ona göre ayarlanır. Böylelikle bu denemeler çözülürken her konu sınavdaki ağırlığına göre tekrar edilmiş olur.

Bu denemeleri çözerken her 5 denemede bir geri dönüp yapamadığınız ya da yanlış yaptığınız konuları tespit edin. Sürekli yanlış yaptığınız konular varsa bu konuları bir soru bankasından tekrar çözün. böylece bu konular iyice pekişmiş olur.

Hepinize başarılar…