LYS Edebiyat Soru Dağılımları

LYS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(LYS 3) 2011 2012 2013 2015 2016
Sözcük anlamı 2 1     2
Cümle Anlamı (Kavramlar) 3 4 4 3 4
Paragrafta (Anlatım Teknikleri- Yapı- Anafikir- Yardımcı düşünce ) 11 12 11 15 14
Eylemsi          
Sözcük türleri 1     1 2
Çekim Ekleri          
Karma Dilbilgisi 2 4 5 2 1
Yazım Kuralları 1 1   1 1
Anlatım bozuklukları   1   1  
Noktalama İşaretleri 1   1   1
Yazınsal Türler (Düzyazı) 8 5 5 2 1
Söz Sanatları   1 1 2 1
Tiyatro         1
Sözlü Anlatım Türleri         1
Şiir Bilgisi       2 2
İslamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı 1 3   2 1
Halk Edebiyatı 1 2 2   3
Divan Edebiyatı 4 3 6 5 4
Edebiyat Akımları 2   1 1 1
Tanzimat Edebiyatı 5 2 3 2 3
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 2 2 3 4 2
Milli Edebiyat 4 1 7 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 8 14 7 12 10
TOPLAM 56 56 56 56 56