Öğrencilerin En Çok Memnun Olduğu Üniversiteler!

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) 2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)’nı yayınladı.

TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlıyor. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir veriyor. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının resmini bize sunuyor.

ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTELER BAĞLAMINDA MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Öncelikle Fakülte düzeyinde öğrencilerin ne kadar memnun kaldıklarına bakalım. Öğrenciler en çok Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nden memnun olurken en yüksek memnuniyetsizlik ise Ziraat, Orman ve Fen-Edebiyat/Edebiyat/Fen Fakülteleri’ndedir. 2019 yılında bir önceki yıla göre İlahiyat/Din Bilimleri ve Turizm Fakülteleri hariç bütün fakültelerin memnuniyet puanlarında 5 ile 26 puan arasında düşüşler bulunmaktadır. En yüksek düşüşün olduğu üç fakülte; Hukuk (26 puan), Eğitim (24 puan) ve İİBF/İşletme/ İktisat (23 puan) fakültelerdir. Bu üç fakülte aynı zamanda YKS 2018’de doluluk sorunu yaşanan fakültelerin başında gelmektedir.

Sıra Alan Puan Düzey
1 Tıp Fakültesi 488 A
2 Diş Hekimliği Fakültesi 471 B
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi 420 C
4 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 412 D
5 Eğitim Fakültesi 409 D
6 İletişim Fakültesi 401 D
7 Hukuk Fakültesi 397 D
8 İİBF/İşletme/İktisat Fakültesi 396 D
9 İlahiyat/Din Bilimleri Fakültesi 396 D
10 Spor Bilimleri Fakültesi 391 D
11 Güzel Sanatlar Fakültesi 382 D
12 Turizm Fakültesi 381 D
13 Fen-Edebiyat, Edebiyat, Fen Fakültesi 358 FF
14 Orman Fakültesi 351 FF
15 Ziraat Fakültesi 344 FF
16 Diğer 329 FF
ÜNİVERSİTELERİN GENEL MEMNUNİYET SIRALAMALARI

Aşağıdaki tabloda öğrencilerin okumaktan en çok memnun oldukları ilk 25 üniversiteyi görüyorsunuz. Bu sıralama genel memnuniyet durumuna göre ve 600 tam puan üzerinden yapılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi içi sayfanın en altındaki pdf dosyasını indirerek tüm verilere ulaşabilirsiniz.

Sıra Üniversite Memnuniyet Puanı Düzey
1 Özyeğin Üniversitesi 546 A+
2 Sabancı Üniversitesi 545 A+
3 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 542 A+
4 Koç Üniversitesi 538 A+
5 Abdullah Gül Üniversitesi 532 A+
6 Boğaziçi Üniversitesi 532 A+
7 İzmir ileri teknoloji Enstitüsü 531 A+
8 İstanbul Teknik Üniversitesi 525 A+
9 Gebze Teknik Üniversitesi 523 A+
10 MEF Üniversitesi 521 A+
11 Acıbadem Mehme tAli Aydınlar Üniversitesi 521 A+
12 Akdeniz Üniversitesi 516 A+
13 Piri Reis Üniversitesi 516 A+
14 İstanbul Şehir Üniversitesi 511 A+
15 Kadir Has Üniversitesi 505 A
16 İstanbul Bilgi Üniversitesi 502 A
17 Galatasaray Üniversitesi 500 A
18 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 500 A
19 Karadeniz Teknik Üniversitesi 498 A
20 Yıldız Teknik Üniversitesi 497 A
21 Maltepe Üniversitesi 495 A
22 İzmir Ekonomi Üniversitesi 495 A
23 İstanbul Kültür Üniversitesi 493 A
24 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 492 A
25 Hacettepe Üniversitesi 491 A

Yukarıdaki verilere göre öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen sadece 14 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler;

A+
Özyeğin Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Koç Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi MEF Üniversitesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi İstanbul Şehir Üniversitesi

Bir önceki yıla (2018; 172 üniversite) göre genel memnuniyet puanını sadece 42’üniversite artırabilirken, 115 üniversitede genel memnuniyet düşmüştür. Genel memnuniyet puanını en fazla yükselten ilk on üniversite;

Puanı En Çok Yükselenler
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Biruni Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Dicle Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
TED Üniversitesi Beykoz Üniversitesi

Geçen seneye göre genel memnuniyet puanında dramatik düşüş gözlenen ilk on üniversite;

Puanı En Çok Düşenler
İstanbul Gelişim Üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul Arel Üniversitesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İstanbul Okan Üniversitesi
Düzce Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tüm  Raporu incelemek isterseniz BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.