TED Üniversitesi

teduniversitesiic

Kurucu Vakıf Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 113
Toplam Öğrenci Sayısı 966
Bulunduğu Şehir Ankara

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER  2017-2018

Eğitim Fakültesi 30,000,00 +%8 KDV
İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 30,000,00 +%8 KDV
Mimarlık Fakültesi 30,000,00 +%8 KDV
Mühendislik Fakültesi 30,000,00 +%8 KDV

 

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Üniversitenin 2015 – 2016 eğitim yılında açılan 93 yatak kapasiteli kız yurdu bulunmaktadır.  Yeni dönemde öğrencilerimiz için iki bloktan oluşan 426 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdumuz hizmete girecektir.  Tam burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt, yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeği  imkanı sağlanmaktadır. Tüm yurtlarımız öğrencilerin öncelikli ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bütün odalarımız da banyo tuvalet  olup, öğrencilerimize ders çalışma, dinlenme ve sosyal aktivite imkanı sağlayacak ortak alanları mevcuttur. 2016-2017 öğretim yılı ücretleri 7.650-16.200 TL arasında değişmektedir.

BURSLAR

Giriş Bursları:

Tam Burs : Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz ve kendilerine ücretsiz yurt imkanı sağlanır.

%75 Burs: %75 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75’ i alınmaz.

%50 Burs: %50 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.

%25 Burs: %25 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25’ i alınmaz.

Uluslararası Bakalorya / Bilim İnsanı Bursu  :  Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %50 ek burs verilir.
Bilim İnsanı programı mezunu olarak TED Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk 35.000’den yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir.
Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı bursu ile burs oranı en fazla %100’e yükselebilir.

Spor Bursu : Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yapılan uluslararası müsabakalarda ülkemizi faal olarak temsil eden, A tipi Milli Sporcu Belgesi almaya hak kazanmış üniversitemiz  ücretli lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin  ilgili spor branşında üniversite ve/veya fakülte takımı oluşturulmuş olması ve onun da takımda yer alması kaydıyla belgenin verildiği o eğitim-öğretim yılında öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır. Bu burs sporcunun yukarıda belirtilen koşullara takip eden yıllarda da sahip olması durumunda öğrencisi olduğu diploma programını başarı ile tamamlamasına kadar (en çok 8 yarıyıl/4 yıl, İngilizce hazırlıktan başlayanlar için 10 yarıyıl/5 yıl) devam ettirilebilir.

Kardeş Bursu : İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ücretli lisans programlarında okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %10 indirim yapılır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat  edinilmiş olanlar yararlanır.

ÖĞRETİM SIRASINDA SAĞLANAN BURSLAR:

Başarı Bursu : İngilizce Hazırlık sınıfından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibari ile okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve genel not ortalaması 3.0 (üç) ve 3.0’ün üstünde olan öğrencilere verilen burstur. Başarı bursu için hesaplanan akademik yıl ortalamasına, yaz öğretiminde alınan derslerin notları ve önceki öğrenme veya muafiyet sınavı ile alınan notlar dahil edilmez; Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında alınan normal ders yükü dahildir.
Bursun süresi bir yıldır. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir.

İhtiyaç Bursu: Yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya TED Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan sonra gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle ödeme zorluğuna düşen öğrencilere verilen kısmi öğrenim ücreti bursu olup Mütevelli Heyet takdiri çerçevesinde Vakıf tarafından yıllık olarak verilir. Süresi, miktarı ve koşulları burs kararında belirtilir. Ihtiyaç Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. İhtiyaç burslarının devamı akademik başarı gerektirir;  fakültelerdeki öğrencilerin yeterli statüde olmaları*, ELS’deki öğrencilerin hazırlıktan geçme süresinin Upper için:1 yıl, Intermediate için:1,5 yıl, Beginner için:2 yıl olması beklenir.  (*Yeterli statüsü, 50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO=1.60, 51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO=1.70, 101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO=1.80 olarak tanımlanmıştır.)

Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile haftada 15, ayda 60 saati geçmeyecek biçimde (İngilizce Dil Okulundaki öğrenciler için haftada 10, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde)  Üniversite’nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bursun süresi 9 aydır.  2015-2016 akademik yılı için saat ücreti 9,75TL olarak saptanmıştır.

KAMPÜSTE HAYAT

TEDÜ olarak öncelikle TED Ankara Koleji’nin semte adını vermiş olduğu Kolej bölgesindeki binaları değerlendirildi. Ankara’nın en merkezi bölgelerinden birinde yer alan TEDÜ’de hem güçlendirme hem de renovasyon yapılan binalarla son derece modern ve çekici bir kampüs yaratıldı. Dört bloktan oluşan 14.000 metrekare kapalı alanın sağladığı imkânlar, önümüzdeki 3-4 yıl için yeterli olacak seviyededir. Kolej Kampüsü’ndeki derslikler en fazla 25-30 kişilik olarak tasarlanmıştır. 2014 yılı itibariyle Kolej semtinde 60.000 metrekareye ulaşacak yeni kampüs/sosyal tesislerin inşaatlarına da başlannıştır. TEDÜ Genişleme Projesi’nin ilk bölümü bu yıl itibariyle devreye girecektir.

Kulüp çalışmaları, sergiler, çeşitli performanslar, spor faaliyetleri gibi birçok etkinliğe önem ve öncelik veren TEDÜ’de öğrenciler, Kolej Kampüsü ve TED İncek Tesislerinde tüm kültür-sanat ve spor faaliyetlerinden faydalanma imkânı bulabilmekte; hemen hemen tüm spor dallarının yapılabileceği açık alanlar ve kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve stadyum dışında, restoran ve kafeteryalar, katlarda yer alan öğrenci çalışma-dinlenme salonları, serbest erişime açık bilgisayar odaları, üniversitenin her yerinde sınırsız ve yüksek hızda internet erişimi ile tüm akademik ve sosyal alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok amaçlı alt yapıyı da kullanabilmektedir.

TEDÜ Genişleme Projesi : Koruması yapılan her yapının günün koşullarına uygun ve geleceğe yönelik işlev kazandırılmış olarak değerlendirilmesi gereği ile, yüksek öğretim yapısı olarak kullanılmak üzere daha önce lise kısmı olarak kullanılmış olan yapılar, TED Üniversitesi’nin ilk adımı olarak dönüştürülmüştür. İlgili yapılar şu an itibariyle 1500’e yakın öğrenci, akademisyen ve idari personele evsahipliği yapmaktadır. İlk ve ortaokul yapıları olarak kullanılmış olan yapıların dönüşüm süreci de devam etmekte ve TEDÜ Genişleme Projesi uygulamasının bitişi ile, toplamda 5000 öğrenci, 200 akademisyen ve 80 idari personele evsahipliği yapacak yükseköğrenime uygun alanlarla hizmet edilmesi hedeflenmektedir.

ULUSLARARASI EĞİTİM OLANAKLARI

Avrupa Birliği tarafından geliştirilip finanse edilen ve ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürüttüğü Erasmus+ Yüksekögretim Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında üniversiteler arasında kısa süreli öğrenci- personel değişimi ve hem üniversiteler hem de üniversiteler ile iş dünyası arasındaki ortak projeler madden desteklenmektedir.

TED Üniversitesi’nin 48 üniversite ile karşılıklı öğrenci ve personel değişimi anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerine sunduğu yurt dışında staj olanaklarını artırmak için 2014 yılında Ankara Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK)’na katılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir