2017 LYS Sonuçları ne zaman açıklanacak?

LYS ne zaman açıklanacak? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın 5’inci oturumu tamamlandı. İstediği üniversiteye girebilmek için büyük çaba sarf eden öğrenciler, LYS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, LYS ne zaman açıklanacak? İşte 2017-LYS ile ilgili merak edilenler…

2017 LYS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adayları, 10 Haziran’da yapılan sosyal bilimler LYS-4, 11 Haziran’da yapılan matematik LYS-1, 17 Haziran’da fen bilimleri LYS-2 ve yabancı dil LYS-5 sınavının ardından 18 Hazirn’da ise edebiyat-coğrafya LYS-3’e girdi. Öğrenciler şimdi de sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Merakla beklenen 2017-LYS sonuçları 11 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak.

LYS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Bkz. Tablo 1F ve Şekil 5).

LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

LYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacaktır. ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1D’de gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır.

* ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının % 20’si oranında ham puan alan adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş