2020 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları

2020 TYT Coğrafya konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

12.Sınıf

  1. Dönem

Coğrafya

Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
2020 COĞRAFYA KONULARI
1. Harita Bilgisi 7. Toprak Tipleri
2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri 8. Nüfus
3. İklim Bilgisi 9. Ortak Payda: Bölge
4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri 10. Ulaşım Yolları
5. Yer’in Şekillenmesi 11. Çevre ve İnsan
6. İç ve Dış Kuvvetler 12. Doğal Afetler

TYT’de sorulan Coğrafya sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Coğrafya Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 1
Paralel-Meridyen Özellikleri 1 1
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri
Harita Bilgisi 1 1 1 1
İklim Bilgisi 2 3 1
Yerin Şekillenmesi 1 1
Nüfus Ve Yerleşme 3 2 1 2
Ulaşım Yolları 1
Ekonomik Faaliyetler 1
Ortak Payda: Bölge 2 1
Doğal Afetler 1 1 1 1
Toplam 12 12 5 5
Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş