2020 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

2020 TYT Tarih konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

TYT Tarih Konuları  
Tarih Bilimi Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
İlk Türk Devletleri 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
İslam Tarihi ve Uygarlığı 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Türk-İslam Devletleri Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türkiye Tarihi Türk İnkılabı
Beylikten Devlete (1300-1453) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) Türk Dış Politikası
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

TYT’de sorulan Tarih sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Tarih Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Tarih Bilimine Giriş 1 1
İlk Türk Devletleri 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1
Türk-İslam Tarihi 1 1 1 1
Osmanlı Devleti Kuruluşu 1 1 1
Osmanlı Devleti Yükselme Dön. 1 1
Yeniçağ’da Avrupa 1
19. YY’da Osmanlı Devleti 1 1 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1
20. YY’da Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı 1 1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık 2 1
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 1 1 1
1. TBMM Dönemi 1
Kurtuluş Savaşı 1
2. TBMM Dönemi 1
Atatürk ilke Ve İnkılapları 2 2 1
Dış Politika 1
Toplam 15 15 5 5