2023 AYT’nin Provası 2020 AYT’de Yapılmıştı!

Sevgili Üniversite Adayları;

2020 YKS de Pandemi nedeniyle yine 12. sınıf 2. dönem konuları bu yıl olacağı gibi sınav kapsamından çıkarılmıştı. 2020 AYT’de Türkçe ve Edebiyat soruları biraz daha zorlaştırılmıştı. Bu yıl da zor bir Türk Dili ve Edebiyatı testine ve tüm branşlarda uzun paragraflardan oluşan soru köklerine hazırlıklı olmanızı öneririz.

Aşağıdaki linkten 2020 AYT sınav kitapçığına ulaşabilir ve altındaki tablolardan 2020 soru dağılımlarını inceleyebilirsiniz.

2020 AYT Soruları ve Cevap Anahtarı İNDİR
2020 AYT Matematik Konu Soru Sayısı
Temel Kavramlar 2
Sayı Basamakları 3
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler 1
Mutlak Değer 1
Üslü Sayılar 1
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 2
Mantık
Fonksiyonlar 2
Polinomlar 2
2.Dereceden Denklemler 1
Parabol 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3
Trigonometri 4
Karmaşık Sayılar 2
Logaritma 3
Diziler 2
Seriler
Limit
Türev
İntegral
SORU SAYISI 30
2020 AYT Geometri Konu Soru Sayısı
Doğruda ve Üçgende Açı 1
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş) 2
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan ve Benzerlik
Çokgenler 1
Noktanın Analitiği 1
Doğrunun Analitiği 1
Dönüşüm Geometrisi 1
Çember ve Daire 2
Özel Dörtgenler
Katı Cisimler 1
Çemberin Analitiği
TOPLAM 10
2020 AYT Edebiyat Konu Soru Sayısı
Anlam Bilgisi 6
Dil Bilgisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi 3
Edebi Sanatlar 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1
Halk Edebiyatı 2
Divan Edebiyatı 4
Tanzimat Edebiyatı 1
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1
Milli Edebiyat 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 2
Edebiyat Akımları 1
SORU SAYISI 24
2020 AYT Fizik Konu Soru Sayısı
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket 1
Newton’un Hareket Yasaları 2
İş, Güç ve Enerji II 1
Atışlar
İtme ve Momentum 2
Elektrik Alan ve Potansiyel 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1
Çembersel Hareket 2
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Basit Harmonik Hareket 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
SORU SAYISI 14
2020 AYT Kimya Konu Soru Sayısı
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar
Modern Atom Teorisi 2
Gazlar 1
Çözeltiler 2
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1
Asit-Baz Dengesi 1
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik 3
Organik Kimya 1
SORU SAYISI 13
2020 AYT Biyoloji Konu Soru Sayısı
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem 1
Duyu Organları 1
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1
Solunum Sistemi 1
Boşaltım Sistemi
Üriner Sistem 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2
Nükleik Asitler 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez 1
Hücresel Solunum 1
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
SORU SAYISI 13
2020 AYT Tarih Konu Soru Sayısı
Tarih Bilimi 1
İlk Uygarlıklar 2
İlk Türk Devletleri 1
İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
İlk Türk İslam Devletleri 1
Türkiye Tarihi
Orta Çağ’da Avrupa 2
Beylikten Devlete
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7
Arayış Yılları
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
İnkılap Tarihi Tüm Konular
20.Yüzyıl Başlarında Dünya
Kurtuluş Savaşı 3
Atatürk İlke ve İnkılapları 2
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi 1
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya
TOPLAM 21
2020 AYT Coğrafya Konu Soru Sayısı
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İç Kuvvetler
Ekosistem 2
İlk Medeniyet ve Şehirler
Nüfus Politikaları 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler 1
Göç ve Şehirleşme
Türkiye Ekonomisi 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1
İklim ve Yer şekilleri 3
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1
Ülkeler Arası Etkileşimler
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları
Bölgeler ve Ülkeler 2
Çevre ve Toplum 3
Doğal Afetler
SORU SAYISI 17
2020 AYT Felsefe Konu Soru Sayısı
Felsefe ve Bilim
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi 2
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi 1
Mantığa Giriş 2
Klasik Mantık 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum 2
Toplumsal Yapı 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar
SORU SAYISI 12
Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş