Anlatım Bozukluğu Konu Özeti

Anlatım bozukluğu türü için örneklerle birlikte genişletilmiş bir özet çalışma notu hazırlıyorum:

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları (Bağdaşıklık Hataları)

 1. Gereksiz Sözcük Kullanımı
  • Örnek: “Gelmiş olduğu yerden hemen döndü.” (Gereksiz eylem yapısı kullanımı)
  • Anlamı cümledeki diğer sözcüklerle çakışan sözcüklerin tekrarı, gereksiz eylem yapısı.
 2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
  • Örnek: “Bu fırtınada geminin batma şansı çok fazla.” (Şans kelimesi olumlu anlam taşırken, olumsuz durum için kullanılmış.)
  • Sözcüklerin ses veya anlam benzerliği nedeniyle karıştırılması.
 3. Mantık (Sıralama) Hataları
  • Örnek: “Adam kazada eşini hatta tüm parasını kaybetti.” (Mantıksal sıralama hatalı.)
  • Cümle içindeki düşünce ve mantık sıralamasının uyumsuzluğu.
 4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
  • Örnek: “Yeni derse girmiştim ki telefonum çaldı.” (Zaman uyumsuzluğu)
  • Sözcük veya ifadelerin cümle içinde uygun olmayan yerlerde kullanılması.
 5. Cümlede Çelişen İfadelerin Bir Arada Kullanılması
  • Örnek: “Bu ilacı her gün günaşırı içmem gerekiyor.” (Her gün ve günaşırı çelişki oluşturur.)
  • Anlamca birbiriyle çelişen kelimelerin veya ifadelerin aynı cümle içinde kullanılması.
 6. Anlam Belirsizliği
  • Örnek: “Montunu çok beğendim.” (Hangi montun beğenildiği belirsiz.)
  • Cümlenin kim veya ne hakkında olduğunun belirsiz olması.
 7. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
  • Örnek: “Kaza yapan araçtaki insanlara yardım ettik, onlar için elimizden geleni ardımıza koymadık.” (Deyim yanlış kullanılmış.)
  • Deyimlerin anlamına uygun olmayan şekillerde kullanılması.

Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları (Bağlaşıklık Hataları)

 1. Sözcüklerin Yapısal Bozukluğu
  • Örnek: “Arkadaşını görmemezlikten geldi.” (Dil yapısına uygun olmayan ifade)
  • Dilin yapısına aykırı kurgulanan sözcüklerin kullanılması.
 2. Eklerin Yanlış Kullanılması
  • Örnek: “Bu şiiri onun en güzel şiiridir.” (İyelik eki yanlış kullanılmış.)
  • İyelik, çoğul, “-ki” eklerinin yanlış kullanımı.
 3. Tamlama Yanlışları
  • Örnek: “Askerî ve fen liseleri sınavı yapıldı.” (Tamlayan-tamlanan uyuşmazlığı)
  • Tamlayan ve tamlanan arasındaki uyumsuzluklar.
 4. Eylemsi Eksikliği / Uyuşmazlığı
  • Örnek: “Kızılay’a kadar çok az ya da hiç konuşmadan yürüdük.” (Eylemsi eksikliği)
  • Birleşik cümlelerde eylemsilerin eksik kullanılması veya uyumsuzluğu.
 5. Çatı Uyuşmazlığı
  • Örnek: “Sabah erkenden yola çıkılıp köye ulaştık.” (Eylem çatısı uyuşmazlığı)
  • Fiilimsi ile yüklem arasında kişi uyumsuzluğu.
 6. Ek Fiil Eksikliği
  • Örnek: “Ses tonları iyi, Türkçeleri fena değildi.” (Ek fiil kullanılmamış.)
  • Sıralı isim cümlelerinde ek fiilin eksik kullanılması.
 7. Öge Yanlışları
  • Örnek: “Hiç kimse yardımdan kaçmamış, elinden geleni yapmıştı.” (Özne eksikliği)
  • Özne, nesne ve dolaylı tümleç gibi cümle ögelerinin yanlış kullanılması.

Bu notlar, öğrencilerin anlatım bozukluklarını tanıma ve düzeltme konusunda daha bilinçli olmalarını sağlayacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş