Bilgi Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı; bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi yönetimi işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Bilgi ve Belge Yönetimi okumak isteyenlerin; her anlamda okur – yazar, iletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip, sistematik düşünme yetenek ve kapasitesi olan, dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli, öğretme yeteneği olan bireyler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel Danışma Kaynakları, Bilgi Kaynakları ve İşlemleri, Eleştirel Okuma, Osmanlıca, Meslek İngilizcesi, Bilgi Merkezlerinden Yararlanma, Bilginin Organizasyonu, Bilgi Toplumu, Kullanıcı Grupları ve Eğitimi, Arşivcilik, Bilgi Ağları ve İnternet, Bilgisayarda Ofis Uygulamaları, Bilgi Literatürü, Bilgi Hizmetleri, Bilgi Mevzuatı, Yazışma Teknikleri, Derme Geliştirme, İstatistik, Elektronik Ortamda Kataloglama, Bilgi Ekonomisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enformetri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazı Türleri ve Transkripsiyon, Sınıflama Sistemleri, Dizinleme Teknikleri, Kütüphane Otomasyonu, Halkla İlişkiler, Bilgi Erişim, Web Tasarım, Bilgi Pazarlaması derslerinden oluşan bir program uygulanır.

KARİYER İMKANLARI:

Mezunlar, birçok kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde; Kültür Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde, her türlü kamu ve özel kurumun dokümantasyon merkezlerinde, özel kurum ve devlet arşivlerinde, okul ve çocuk kütüphanelerinde, araştırma kütüphanelerinde, özel kütüphanelerde görev almaktadırlar.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş