Çevre Mühendisliği – Doğru Tercihler

Çevre Mühendisliği

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi.

Çevre Mühendisliği’ne girmek için kaç net yapman gerekir? TIKLA ÖĞREN

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, araştırmaya meraklı, dikkatli ve titiz bir gözlemci, gözlem verilerini bütünleştirebilen, işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Matematik, Lineer Cebir, Teknik Resim, İnşaat Bilgisi, Zemin Mekaniği, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi, Katı Atıkların Arıtılması, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Hidroloji.

KARİYER İMKANLARI:

Çevre mühendisleri; içme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı, sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, risk analizi ve değerlendirilmesi, katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri, hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, çevre yönetimi ve planlaması, toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi, gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca aynı işleri yapan özel sektör kuruluşlarında da çalışabilirler.