Cümlenin Ögeleri

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavında başarılı olmak için Türkçe dersinin önemli konularından biri olan “Cümlenin Öğeleri” konusuna iyi bir şekilde hakim olmak gerekmektedir. İşte bu konuya yönelik hazırlayabileceğiniz ders notları:

1. Cümlenin Öğeleri

Özne (Yüklem)

 • Tanım: Cümlenin kim veya ne hakkında olduğunu belirten ögedir.
 • Nasıl Bulunur?: Cümleye “Kim? Ne?” soruları sorularak bulunur.
 • Örnekler:
  • Ali kitabı okudu. (Ali, özne)

Yüklem

 • Tanım: Cümlenin temel fiilidir ve cümlede yapılan işi, oluşu veya durumu ifade eder.
 • Nasıl Bulunur?: Cümleye “Ne yapıyor? Ne oluyor?” gibi sorular sorularak bulunur.
 • Örnekler:
  • Ali kitabı okudu. (kitabı okudu, yüklem)

Tümleçler

 • Nesne (Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne)
  • Tanım: Fiilin etkilediği ve cümledeki işten doğrudan etkilenen öge.
  • Nasıl Bulunur?: “Ne? Kimi? Neyi?” sorularıyla bulunur.
  • Örnekler:
   • Ali kitabı okudu. (kitabı, belirtili nesne)
 • Dolaylı Tümleç
  • Tanım: İşin yapıldığı veya yöneldiği varlığı belirten ögedir.
  • Nasıl Bulunur?: “Nereye? Kimde? Kimden?” gibi sorularla bulunur.
  • Örnekler:
   • Ali arkadaşına mektup yazdı. (arkadaşına, dolaylı tümleç)

Zarf Tümleci

 • Tanım: Fiilin nasıl, ne zaman, nerede gibi koşullarını belirtir.
 • Nasıl Bulunur?: “Nasıl? Ne zaman? Nerede?” gibi sorularla bulunur.
 • Örnekler:
  • Ali dün hızlıca koştu. (hızlıca, zarf tümleci)

2. Cümlede Anlam

 • Cümle öğeleri cümle içinde yer aldıkları konuma ve işlevlerine göre anlam değişiklikleri yaratabilir. Bu nedenle, cümle analizi yaparken öğelerin birbiriyle olan ilişkilerini ve genel yapıyı dikkate almak önemlidir.

3. Cümle Çeşitleri

 • Basit Cümle: Tek yüklemden oluşur.
 • Birleşik Cümle: İki veya daha fazla yargı içerir ve bu yargılar “ve, veya, ama” gibi bağlaçlarla veya yüklem çekimiyle bağlanır.

4. Alıştırma Soruları

 1. “Köpek bahçede koşuyor.” cümlesinde özne nedir?
 2. “Öğretmen dersi anlattı.” cümlesinde yüklemin türü nedir?
 3. “Çocuklar parkta futbol oynadılar.” cümlesinde zarf tümleci nedir?

Bu notlar, cümle öğelerini anlamak ve YKS Türkçe bölümünde başarılı olmak için temel bir rehber oluşturacaktır. Her bir öğenin örneklerle pekiştirilmesi, konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş