Ders Notları: Harita Bilgisi

Giriş

Harita bilgisi, coğrafya dersinde oldukça önemli bir konudur. Haritaların nasıl okunduğu, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve harita türleri bu konuda bilmeniz gereken temel unsurlardır. Bu ders notlarında, harita bilgisi ile ilgili temel kavramları ve test çözümlerini z kuşağına uygun bir dille açıklayacağız.

Harita Türleri ve Kullanım Alanları

Haritalar, farklı veri türlerini göstermek için çeşitli yöntemlerle çizilir. İşte harita türleri ve bunların kullanıldığı alanlar:

 1. Çizgisel Veriler: Sınırlar, yollar ve nehirler gibi uzunlamasına özellikler.
 2. Noktasal Veriler: Volkan konileri, şehir merkezleri gibi tek nokta şeklindeki özellikler.
 3. Alansal Veriler: Milli parklar, göller, ormanlar gibi geniş alanları kapsayan özellikler.

Örnek: Bir haritada ülke sınırlarını çizgisel veri, volkan konilerini noktasal veri ve milli parkları alansal veri olarak gösteririz.

Enlem ve Boylam

Enlem ve boylam, dünyadaki herhangi bir yerin konumunu belirlemenizi sağlar. Koordinat sistemi, bu noktaların belirlenmesi için kullanılır.

Örnek: Enlem ve boylam bilgileri kullanılarak, bir akarsuyun hangi yöne aktığı belirlenebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS, yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verileri toplar, depolar, analiz eder ve sunar. Bu sistemler, verilerin haritalara aktarılmasını ve analiz edilmesini sağlar.

Örnek: CBS kullanarak, bir bölgedeki su kaynaklarını ve yolları analiz edebiliriz.

Haritaların Okunması ve Yöntemler

Haritalar, yeryüzü şekillerini göstermek için farklı yöntemler kullanır. İşte bazı yöntemler:

 1. Tarama Yöntemi: Eğim az olduğunda çizgiler seyrek ve uzundur; eğim fazla olduğunda sık ve kısadır.
 2. Kabartma Yöntemi: Yer şekillerini üç boyutlu olarak gösterir, ama kullanımı zordur.
 3. Gölgelendirme Yöntemi: Işık alan yerler açık, almayan yerler koyu renkle gösterilir.

Örnek: Bir haritada dağların yüksekliğini göstermek için tarama yöntemi kullanılır.

Harita Ölçekleri

Haritaların ölçekleri, gerçekteki mesafelerin harita üzerindeki oranını gösterir. Büyük ölçekli haritalar, daha az alanı daha detaylı gösterirken, küçük ölçekli haritalar daha geniş alanları daha az detayla gösterir.

Örnek: Büyük ölçekli bir haritada, İstanbul’dan Kocaeli’ne olan mesafe daha detaylı gösterilir.

Örnek Sorular ve Çözümleri

Soru 1: Harita Türleri

Aşağıdakilerden hangisi çizgisel veri ile gösterilir?

 • a) Volkan konileri
 • b) Milli parklar
 • c) Akarsular
 • d) Şehir merkezleri

Cevap: c) Akarsular

Soru 2: Enlem ve Boylam

Enlem ve boylam dereceleri kullanılarak hangi bilgiye ulaşılabilir?

 • a) Akarsuyun akış yönü
 • b) Yer şekillerinin oluşumu
 • c) Harita ölçeği
 • d) Harita işaretlerinin anlamı

Cevap: a) Akarsuyun akış yönü

Soru 3: CBS Aşamaları

CBS sisteminin aşamaları arasında hangisi yer alır?

 • a) Veri girişi
 • b) Veri toplama ve saklama
 • c) Veri analizi
 • d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi

Soru 4: Harita Yöntemleri

Eğim az olduğunda çizgiler seyrek ve uzun olan yöntem hangisidir?

 • a) Kabartma
 • b) Tarama
 • c) Gölgelendirme
 • d) Renk tonlama

Cevap: b) Tarama

Soru 5: Harita Ölçeği

Harita ölçeğinin değişmesi durumunda hangisi değişmez?

 • a) Ölçek paydasındaki sayı
 • b) Ayrıntı gösterme gücü
 • c) Hata oranı
 • d) Coğrafi koordinatlar

Cevap: d) Coğrafi koordinatlar

Sonuç

Harita bilgisi, coğrafya dersinde oldukça önemlidir ve doğru anlaşılması gereken birçok kavram içerir. Bu notlarda, haritaların nasıl okunduğunu, CBS’nin ne işe yaradığını ve harita ölçeklerinin nasıl kullanıldığını öğrendik. Daha fazla pratik yaparak bu konularda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş