Enerji Sistemleri Mühendisliği

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişilerin yetiştirilmesi.

Enerji Sistemleri Mühendisliğini kaç netle kazanırsın? TIKLA ÖĞREN

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli , sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan, dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Mühendislik Mekaniği, Termodinamiğin Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Modelleme, Analiz ve Simulasyon, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Sıvı Mekaniğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkisi.

KARİYER İMKANLARI:

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.

Özel Sektörde konuya ilişkin yürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi…) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş