Erasmus+ ile Üniversitelilere Yurtdışı Deneyimi

Üniversite öğrencileri için yurtdışında eğitim almak, akademik ortamı yerinde görerek tecrübe etmek artık daha kolay.

Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 2014-2020 dönemindeki adıyla “Erasmus+” ile toplumun farklı kesimlerinden bireylere; yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılarak istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Türkiye Ulusal Ajansı, uyguladığı programlar aracılığıyla vatandaşlarımıza yurtdışında eğitim, staj ve gönüllü çalışma fırsatları sunuyor. Bu programlardan biri olan Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği, yükseköğretime devam edenler için öğrencilik hayatlarının bir veya iki dönemini yurtdışındaki bir üniversitede geçirebilmelerine imkân tanıyor. Bu sayede edindikleri bilgi, beceri ve deneyim ile eğitimden iş hayatına daha hazır bir şekilde geçiş yapabilmeleri, böylelikle istihdam edilebilirliklerinin artması hedefleniyor.

Program kapsamında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, 3-12 ay arasında süren öğrenim hareketliliklerine katılıyor. Bir başka deyişle, ülkemizde devam eden yükseköğrenimlerine ara vermeden yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim hayatlarını sürdürebiliyorlar. Programdan Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitim programına kayıtlı öğrenciler yararlanabiliyor. Bu hareketlilik türünde öğrenciler, kendi okullarının yurtdışında ikili anlaşmalar yaptığı üniversitelere gidebiliyor.

Yurtdışında staj yapabilirsiniz

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği’ndeki bir başka faaliyet, staj hareketliliği. Bu faaliyetle öğrenciler bir şirkette veya herhangi bir kurum veya kuruluşta 2 ile12 ay arasında staj yapabiliyor. Bundan yararlanacak öğrencilerin seçimi öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumu tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı’nca ilan edilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bu ölçütler yabancı dil yeterliliğine ve akademik başarıya dayanıyor.

Avrupa’da 1987’den bu yana uygulanan program, ülkemizde 2004’ten beri yürütülüyor ve programdan yararlanan yükseköğretim kurumlarımızın sayısı her yıl artıyor. 2015-2016 akademik yılında 179 yükseköğretim kurumumuz öğrencilerinin bu değişim programından yararlanmalarını sağlayacak Erasmus Üniversite Beyannamesi alarak, yurtdışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar yapmaya hak kazandı.

Öğrenim ve staj hareketlilikleri kapsamındaki faaliyetlerden 2004/2005 ve 2012/2013 öğretim yılları arasında yararlanan öğrenci sayısı 68 bini aşıyor. En çok öğrenci gönderilen ülkelerin başında Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa geliyor. Daha önce programdan yararlanan öğrencilerin tecrübeleri, gidilen ülkedeki yaşam koşulları ve yükseköğretim kurumlarıyla yapılan ikili anlaşmaların sayısı, gidilecek ülke tercihlerinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz detaylı bilgiyi üniversitelerinde bulunan Erasmus ofislerinden ve Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesinden edinebilir.

Gençlere farklı kültürlerle bir arada olma şansı sunuluyor

Erasmus+ Programı kapsamında, Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği’nin yanı sıra gençlere sağlanan diğer fırsatların başında Gençlik Değişimleri ve Avrupa Gönüllü Hizmeti geliyor. Gençlerin bu faaliyetlerden yararlanabilmeleri için öğrenci olma ve dil bilme zorunluluğu yok. Gençlik Değişimleri, 13-30 yaş aralığında ve farklı ülkelerden gençlik gruplarına bir araya gelerek bir proje gerçekleştirme ve bu yolla birbirlerinin kültürlerini öğrenme fırsatı sunuyor. Gençler sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları veya sosyal sorumluluk alanında aktif kuruluşların çatısı altında bu faaliyetlere katılabileceği gibi, en az dört gencin bir araya gelerek oluşturacağı resmi olmayan gençlik grupları olarak da proje uygulayabiliyor. Gençlik Değişimleri projeleri yurtdışından ortak gençlik grupları ile birlikte gerçekleştiriliyor. Proje faaliyetleri ortaklardan herhangi birinin ülkesinde düzenlenebiliyor. Avrupa Gönüllü Hizmeti ise 17-30 yaş aralığındaki gençlere yurtdışında yürütülen projelere 2-12 ay arasında değişen sürelerde gönüllü olarak çalışma imkânı veriyor. Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla uygulanan Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri kapsamında gönüllü gençlerin seyahat, yeme-içme, barınmagibi giderleri karşılanıyor, gittikleri ülkenin dilini öğrenme fırsatı sunuluyor. Erasmus+ Gençlik Programı ile ilgili detaylı bilgilere Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinden (www.ua.gov.tr) ulaşılabiliyor.

Kaynak : Hürriyet

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş