Hangi Mesleği Seçmeliyim?

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılabilmesi, ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir.

Hangi Bölümü Kaç Netle Kazanabileceğinizi Merak Ediyorsanız TIKLAYIN!

Meslek seçme durumunda olan gençlerden bazıları “Gelecekte hangi meslekler geçerli olacaktır?”sorusunu sormaktadır. Bu soruyu yanıtlayabilmek için bu gençlere “ Kaç yıl sonraki geleceği öğrenmek istiyorsun?” diye sormak gerekiyor. Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu bir dünyada, bir mesleğin belki beş ya da on yıl sonrasını tahmin edebiliriz. Ondan sonra bu çekici meslek teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak ekonomideki değişimler sonucunda hüviyet değiştirmiş olacak, belki de pek çok kişinin o alana girmesi sonucu bu günkü çekiciliğini yitirecektir. Ülkemizde bunun değişik örnekleri geçmişte yaşanmıştır ve yaşanmaya devam edecektir.

Gençlerin hangi mesleği seçtiği değil, bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için ne gibi bilgi ve becerilerle donanmış olduğu önemlidir. Böyle bir dünyaya hazırlanmak için gençlerin kendilerini şu alanlarda yetiştirmeleri gerekmektedir:

● Teknolojik gelişme meslek görevlerini kolaylaştırmakta, el becerisi ve beden gücünün yerini giderek artan oranda beyin gücü almaktadır. Bu nedenle gençlerin matematik ve mantık alanlarında kendilerini iyi yetiştirmeleri, akıl yürütme, yargılama yeteneklerini geliştirici etkinliklere ağırlık vermeleri gerekmektedir. Ezberleme, geçer notla yetinme, günü kurtarma gibi tutumları benimseyenlerin gelecekteki değişimlere ayak uydurma şansı zayıf olacaktır.
● Gelecekte birkaç meslek ve sık sık iş değiştirme yanında bir gün boyunca birden fazla meslek icra etme durumunda olacak gençlerin elden geldiği kadar spor, el sanatları, güzel konuşma ve yazma gibi değişik yeteneklerini geliştirmeye de önem vermeleri gerekir. Böylece bir kimse gününün değişik zaman dilimlerini değişik yetenekleri ile ilgili işleri yaparak geçirebilir. Böylece hem gelirini artırabilir hem de ek bir iş yolu ile değişik becerilerini değerlendirme olanağı bulabilir.
● Günümüzde insanlar büyük iş yerlerinde, bir çok kişi ile işbirliği yaparak çalışmakta; kendi küçük iş yerinde birkaç çırağı ile çalışan insan sayısı giderek azalmaktadır. O halde geleceğin genci başkaları ile iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme becerilerine sahip olmalıdır. Değişik insanlarla değişik koşullarda çalışabilme esnekliğine sahip olabilme, belirsizliğe dayanabilme ve yaratıcılık da iş yaşamında başarıyı artırıcı kişilik özellikleri olarak görünmektedir.
● Bir yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek kişinin iş bulma ve gelişme şansını artıracaktır. Bu özellikle yükseköğretim görmüş gençler için çok önemlidir.

Şimdi meslek eğitim alacağınız bölümleri tanıyalım. Bölümler alfabetik sırayla  sunulmuştur.

A harfiyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Acil Yardım ve Afet Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Aktüerya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Animasyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması
Arapça Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız 

B harfiyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Bahçe Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bankacılık ve Finansman Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Basın ve Yayın Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilgisayar-Enformatik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilim Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız​
Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyokimya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Biyoteknoloji ile Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

 

C-Ç-D harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Coğrafya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Çocuk Gelişimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Deri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Doğu Dilleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

E-F harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Eczacılık Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
El Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Elektrik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstri Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstriyel Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ergoterapi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Enformasyon Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
Eşit Ağırlıklı Programlar Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Film Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Finansal Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fizik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fizik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fizik Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fotoğraf ve Video Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Fransızca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

G harfiyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Gastronomi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Geomatik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gerontoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gıda Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Grafik Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gümrük İşletme Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Güverte Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

H-İ-J harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Halkbilim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Harita Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Havacılık İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hayvansal Üretim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hukuk Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İç Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İktisat Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
İlahiyat Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İletişim Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İletişim Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
İletişim ve Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İmalat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İngiliz Dil Bilimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İslam Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İslam ve Din Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İslami İlimler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İstatistik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Japonca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

K-L harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Konaklama İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

M-N harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Maden Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Makine Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Makine ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Maliye Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Matematik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Matematik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Matematik Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Matematik-Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Medya ve İletişim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Muhasebe ve Denetim Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mücevherat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mühendislik Programları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Müzecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

O-Ö harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Orman Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ortez-Protez Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Otomotiv Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Öğretmenlik Programları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

P-R harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Polimer Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Polonya Dili ve Kültürü Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Protohistorya Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Radyo ve Televizyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rekreasyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rus Dili Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rus Dili ve Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

S-Ş harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Seyahat İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sigortacılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sinema ve Dijital Medya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sinema ve Televizyon Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sinoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Siyasal Bilimler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Siyaset Bilimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Sümeroloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Süt Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

T harfiyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarih Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarih Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tekstil Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tıp Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tıp Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Türkçe Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Türkoloji Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

U-Ü harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uçak Gövde-Motor Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Başarı Sıralaması Taban Puanları
Uçak Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası İşletmecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

V-Y-Z harfleriyle başlayan bölümler için TIKLAYIN

Veteriner Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yazılım Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yerel Yönetimler Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş