İmalat Mühendisliği

Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bunların yanında programda, öğrenmeye ve araştırmaya yöneltmek, kolektif ve bireysel çalışabilme becerisi kazandırmak ve kişilik gelişimini destekleyen etkinliklerin desteklenmesi de amaçlanmaktadır. Ülkemizde imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlara geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

İmalat Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneği olan, sayısal düşünebilen, göz-el koordinasyonuna sahip, bir işi planlayıp yürütebilen, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen, fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili kimseler olmaları gerekir.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ KAÇ NETLE KAZANILIR? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Programın öğretim süresi dört yıldır. İmalat Mühendisliği Lisans Programında, Matematik, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir, Olasılık ve İstatistik, Fizik, Fizik Laboratuarı, Genel Kimya Laboratuarı, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş, Bilim ve Mühendislik Hesaplarına Giriş, Malzeme Bilimi, Mühendislik Mekaniği, Termodinamik ve Isı İletimi, Akışkanlar Mekaniği, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Elektrik Mühendisliği, Mühendislik Etiği, Atölye, İmalat Mühendisliğine Giriş, Malzemelerin İmalat Özellikleri, İmal Usulleri, Makine Tasarımına Giriş, Üretim Ölçümleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Makine ve Takım Tasarımı, İmalatta Otomasyon, CAD/CAM/CIM, İmalat Sistemleri, Kalite Mühendisliği, İmalat Laboratuarı, İmalat Tasarım Projesi, Ekonomi dersleri verilmektedir.

KARİYER İMKANLARI:

Ülkemizde imalat sektörünün istenen düzeye ulaşabilmesi için birçok sektörde bu süreçleri tasarlayabilecek ve uygulayabilecek imalat mühendislerine ihtiyaç vardır. İmalat mühendisleri imalat sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. İmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir veya kısa bir çalışma döneminden sonra yönetim kademelerine geçebilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş