İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

Özel Yetenek Sınavı 20 Haziran 2017’de

1.  Özel Yetenek Sınavına Lise ve dengi okullardan mezun olmuş veya olacak öğrencilerden 2017 YGS sınavına katılmış ve YGS 1.2.3.4.5 ve 6 dan birinden 150.000 ve daha fazla puan almış olan öğrenciler girebilir.

2.  Sınav aday kaydına başvuracak öğrencilerden TC. Nüfus Cüzdanı ve YGS sonuç belgesi fotokopisi istenir.

3.  Öğrenci 1nci alandan en fazla 2 bölüme başvurabilir. İki farklı alana başvuru yapılamaz.

1 nci Alan
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
Grafik Tasarım Bölümü
Moda Tekstil Tasarım Bölümü

2 nci Alan
Drama ve Oyunculuk Bölümü
3 ncü Alan
Spor Yöneticiliği Bölümü (Sınavı Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Sınavı Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.)


4.   1nci Alan Sınavları, planlanan tarihlerde 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00 da başlayacak şekilde tek aşamalı (Çizim Sınavı) olarak yapılacaktır. Bu bölüme aday kaydı yaptıran öğrenci adaylarına sınav saatleri hatırlatılacak ve bu saatten en az 15 dakika önce sınav yerinde bulunmaları söylenecektir.

5.   2nci Alan Drama ve Oyunculuk sınavında yazılı sınav saat 10.00 da bir seferde yapılacaktır. Mülakat ve oyun sunumuna kayıt sırasına göre alınacaktır. Bu bölüme aday kaydı yaptıran öğrenci adaylarına en geç 09.45 de 4201 nolu amfide bulunmaları bu saatten sonra gelenlerin sınava alınmayacağı bildirilecektir.

Drama Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı, 3 bölümden oluşmaktadır.

– Birinci bölüm çoktan seçmeli genel kültür sınavıdır. Sınavın başlama saati 10:00’dur.

– İkinci bölümde piyano eşliğinde adayın kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi  yapılır.

– Üçüncü bölüm ise sahne sınavı ve mülakat bölümüdür. Bu aşamada adaydan, daha önceden hazırlamış olduğu, tiyatro edebiyatından iki tirad ve bir şiiri sunması beklenmektedir
6.   Sınav aday kaydına başvuran öğrencilere sınav giriş evrakı verilecek, sınavda bu evrakın ve TC. Nüfus Cüzdanını yanında bulundurmaları kendilerine özellikle bildirilecektir. Nüfus Cüzdanı olmayan hiçbir aday öğrenci sınava alınmayacaktır.

7.   YGS 2016 sınav sonucu herhangibir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylardan (sınavsız geçişler hariç) OBP yarıya indirileceğinden bütün adaylardan başvuruda daha önce herhangibir yükseköğrenim kurumuna yerleşip yerleştirilmediği (kayıt yaptırmasa dahil), belgelenecektir. Bu maksatla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir taahhütname hazırlanacak ve imzalatılacaktır. Taahhütnamede yanlış beyanda bulunanların kaydının silineceği özellikle belirtilecektir.

8.   Güzel Sanatlar Lisesi ve Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olanlara ilave 0.03 ek puan hesaplaması yapılacağından YGS puanı bildirilirken bu konu ayrıca belirtilecektir.

9. Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.

Özel Yetenek Sınavı Esnasında Adaylara Gerekli Spor Malzemeleri.
· Spor ayakkabısı,
· T-shirt ve şort,
· Eşofman v.b.

Mülakat ve Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Sınavı

9.a)       Birinci Aşama: Koordinasyon Testi
Koordinasyon Parkurunda bayanlarda 38.00, erkeklerde 28.00 saniye üst limit derecelerdir. Bu sürelerin üzerinde derece yapan adaylar sıfır (0) puan almış kabul edilirler. Her aday bu parkuru iki kez koşar ve en iyi derecesi geçerli derece olarak alınır. Adayların Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan üzerinden derecelerine karşılık gelen ham puana dönüştürülür. Koordinasyon testinden sıfır (0) puan alan adaylarda yine ÖSYM ve OÖBP ile sıralamaya girebilirler.
9.b)       Müfredat Programlarında yer alan ve Üniversiteler arası yarışmalarda Üniversitemizi temsil hakkı olan spor dallarında Milli olup Milliliği devam eden sporcular ÖYSP’dan tam puan almış kabul edilerek koordinasyon testinden muaf sayılır.
9.c)       İkinci Aşama: Mülakat ve Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Sınavı
Mülakat ve Sporcu Özgeçmişi değerlendirme Sınavı puan verilmeden değerlendirilen bir sınavdır. Mülakat sınavına, Koordinasyon Testi Uygulama Sınavına katılan adaylar alınacaktır.

9.d) EK-1 Özel Yetenek Sınavı Uygulaması
Koordinasyon Testi: Yedi bölümden oluşur.
·         Bölüm 1: Çıkış çizgisinden geçerek koşuyu başlatmak.
·         Bölüm 2: Uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu bitirmek.
·         Bölüm 3: Kasa içinde bulunan basketbol topunu işaretli duvara üç kez atıp tutmak (top elden kaçarsa yedekte bulunan ikinci topla harekete devam edilir; üçüncü atışın (son) sonrasında top kasaya konulmalıdır).
·         Bölüm 4: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek. Engeli düşüren aday diskalifiye edilir.
·         Bölüm 5: Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek. (Denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak teste devam edebilir)
·         Bölüm 6: Jimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift ayak ile sıçramak.
·         Bölüm 7: Bitiriş çizgisinden geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş