İyonik Bileşiklerde Lewis Yapısı

Bu video materyalinde, iyonik bileşiklerin lewis yapısı anlatılmaktadır.