Köklerle Katsayılar Arasındaki Bağıntılar

İkinci dereceden denklemlerin kökleri ile katsayıları arasındaki bağıntılar örneklerle anlatılmaktadır.