Lise Seçerken?

İyi bir lise ne tür özelliklere sahip olmalıdır? Lise seçerken aileler hangi başlıklara dikkat etmeli, hangi sorulara yanıt aramalıdır?
Eğitim felsefesi

İyi bir lise eğitimi, iyi temeller üzerine kurulmuş olmalıdır. Lise eğitiminde ilk bakılması gereken başlıklardan biri okulun eğitim felsefesidir. Okul, nasıl bir insan yetiştirmek istiyor? Öğrencilerinde ne tür özellikler biriktirmek istiyor? Bu özellikler ile gencin ve ailenin beklentileri örtüşüyor mu?

Fiziksel şartlar ve kampüs olanakları

Lise dönemindeki gençlerin her şeyden önce sağlıklı ve güvenli bir okul ortamına ihtiyaçları vardır. Öğrenciler günün yaklaşık 8 saatini okulda geçirmektedir. Okulun konumu, ulaşılabilirliği lise seçiminde dikkate alınmalı ve şu sorulara yanıt aranmalıdır. Öğrencilerin uzun saatler boyunca rahat edebilecekleri, güvenle vakit geçirebilecekleri fiziksel olanaklar mevcut mu? Derslik, laboratuvar, sanat atölyesi, konferans salonları gibi eğitsel etkinlik alanları yeterli mi? Okulun temizlik, yemekhane ve güvenlik gibi destek birimleri mevcut mu?

Yabancı dil eğitimi

İngilizce eğitimi şüphesiz her okulun önem vermesi gereken konulardan biridir. Aileler, İngilizce eğitimini şu sorularla araştırabilirler. İngilizce eğitimi ne kadar uygulamalı öğretiliyor? Yabancı dil müfredatı öğrenci seviyelerine uygun olarak veriliyor mu? Okulun İngilizce eğitimi öğrenciyi uluslararası sınavlara hazırlayacak düzeyde mi? Okul öğrencileri, MUN ve münanzara gibi İngilizce’yi yoğun kullanabilecekleri etkinliklere katılıyor mu?

Rehberlik ve kariyer danışmanlığı

Lise dönemi, öğrencilerin kendi kimliklerini keşfe çıktıkları bir yolculuktur. Aynı zamanda üniversite ve bölüm seçimleri yaparak kendi kariyer hedeflerini oluşturmaya başlarlar. Kariyer hedefleri belirlemek için okul ne tür çalışmalar yapıyor? Kariyer günleri var mı? İlgi ve kariyer testleri uygulanıyor mu? Mesleki gözlem programı var mı? Kararsız öğrencilerle ayrıca çalışılıyor mu? Kariyer hedeflerine ulaştırmak için ne tür destekler veriliyor?

Yurtiçi ve yurtdışı üniversite hazırlığı

İyi bir lise, öğrencilerini bir üst eğitim kurumuna hazırlamalıdır. Üniversiteye giriş sınavları olan YGS ve LYS ile ilgili çalışmaları, kursları var mı? Öğrencilere deneme sınavları uyguluyor mu? Öğrenci üniversite eğitimini yurtdışında sürdürmek isterse okul bu alanda bilgili ve deneyimli mi? Üniversite hazırlığında okul sorumluluk alıyor mu, iddialı mı?

 

Çok yönlü eğitim anlayışı

İyi bir lise sadece akademik olarak değil, gencin çok yönlü gelişimi için olanaklar sunmalıdır. Gencin spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştirmeli, ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılım göstermelidir. Öğrenciler sanatsal etkinliklere, proje yarışmalarına, sportif yarışmalar için teşvik ediliyor mu? Sosyal yardım projeleri yapılıyor mu? Ulusal ya da uluslararası alanda bir derecesi, kupası, başarısı var mı?

Dünya vatandaşlığı ve evrensel değerler

İyi bir lise, öncelikle iyi insan yetiştirmelidir. Hem içinde bulunduğu toplumun değerlerini hem evrensel değerleri kazandırmalı, öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirebilmelidir. Lise seçiminde okulun misyon ve vizyonuna bakılmalı, okul iklimine bu misyon ve vizyonunun ne kadar yansıtıldığı ölçülmeye çalışılmalıdır. Ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş mi? İnsan haklarına saygılı, farklı kültürlere duyarlı bir eğitim anlayışı var mı? Sadece ülkesine değil, içinde yaşadığı dünyaya da katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş mi?

Mezunların başarısı

Lise seçiminde bakılması gereken kriterlerden biri de mezunların başarısıdır. Mezun başarısı, çocuğunuzun hedefleri ile paralellik gösteriyor mu? Mezunların sınav başarısı dışında farklı alanlarda da başarısı var mı? İş dünyasında başarılı olabilecek becerilere sahip mi? Topluma örnek olabilecek bireyler yetiştiriyor mu?