LYS – 2 Konu Soru Dağılımları (Fizik, Kimya, Biyoloji) – Doğru Tercihler

LYS – 2 Konu Soru Dağılımları (Fizik, Kimya, Biyoloji)

İki aşamalı sınav sisteminin önemli bir sorunu; çalışma sürecinin organize edilmesidir. YGS çalışması ile birlikte LYS çalışmasına ne zaman başlamalı? Hangi yoğunlukta devam etmeli? Hangi konulara ağırlık vermeli?

YGS için şu ana kadar yeterince konu çalışması yapmışsanız ve en az 2 tane soru bankası bitirmişseniz, LYS çalışmalarınızı da hızlandırmanızın vakti gelmiştir. Bu çalışmalarınıza bir katkı sağlaması için 2012-2013 ve 2015 yıllarında LYS 2’de Fizik-Kimya-Biyoloji testlerinde hangi konudan kaç soru çıktığını gösteren bir tablo hazırladık.

LYS FİZİK (LYS 2) 2012 2013 2015
Fiziğin Doğası 1 1
Madde ve Özellikleri 3 2
Yıldızlar 1
Kuvvet-Moment-Denge-A Merkezi-Atışlar 3 2
Optik 3 3 2
Isı-Sıcaklık-Genleşme 1
Elektrik-Manyetizma 4 5 6
İndüksiyon 3
Mekanik 10 8 4
Dalgalar 2 3 2
Işık Teorileri ve Fotoelektrik 2 3
Modern Fizik 6 3
Atom Modelleri 3 2
İş-Güç-Enerji 1
Astronomi 1
TOPLAM 30 30 30

BANNER2

LYS KİMYA (LYS 2) 2012 2013 2015
Kimya Kanunları 1
Atom ve Yapısı 3 1 1
Periyodik Sistem 1 4 2
Kimyasal Hesaplamalar 2 2 1
Gazlar 1 1 1
Çözeltiler 1 1 1
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 2 2 3
Reaksiyon Hızı 1 1 1
Kimyasal Denge 2 1 1
Çözünürlük Dengesi 1 1 1
İndirgenme-Yükseltgenme 1
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 2 1 1
Elektrokimya 1 2 1
Çekirdek Kimyası 1 1 1
Elementler Kimyası 1 2
Organik Kimya 10 10 12
Kimyasal Bağlar 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 1
TOPLAM 30 30 30
LYS BİYOLOJİ (LYS 2) 2012 2013 2015
Hücre 1 1 2
CTB 1 1
Enzimler 1
Sınıflandırma 1 1 2
Ekoloji 4 4 5
Hücresel solunum 2 2 2
Fotosentez 1 1
Hücre bölünmeleri 1 1 2
Evrim 4 2
Protein Sentezi 1 1
Kalıtım 3 4
Bitki biyolojisi 6 3 3
Üreme-Gelişme 1 1
Hayvanlarda davranış 1 1 1
Sistemler 10 7 5
TOPLAM 30 30 30