LYS Biyoloji Soru Dağılımları

LYS BİYOLOJİ (LYS 2) 2012 2013 2015 2016
Hücre 1 1 2 3
CTB   1 1 1
Enzimler   1    
Sınıflandırma 1 1 2 2
Ekoloji 4 4 5 4
Hücresel solunum 2 2 2 2
Fotosentez   1 1 1
Hücre bölünmeleri 1 1 2 1
Evrim 4 2    
Protein Sentezi   1 1 1
Kalıtım   3 4 5
Bitki biyolojisi 6 3 3 1
Üreme-Gelişme   1 1 2
Hayvanlarda davranış 1 1 1 1
Sistemler 10 7 5 6
TOPLAM 30 30 30 30