LYS Coğrafya Soru Dağılımları

LYS COĞRAFYA(LYS 3-4) 2011 2012 2013 2015 2016
Coğrafi Konum 4 4 4 1 1
Harita Bilgisi-İzohips 2 2
İklim Bilgisi 2 2 2 3
Türkiye’nin İklimi ve Bitki ÖRtüsü 1 3 1 1
Yerşekilleri 3 2 2 1 2
Nüfus 2 1 2 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 2 2 2 1
Enerji Kaynakları 5 2 1
Küresel Ticaret 2 1 1 1 1
Terımı Etkileyen Faktörler 3 3 1
Hayvancılık 1 1 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 2 3 2
Çevre ve Toplum 2 2 2 3
Ülkeler 7 6 1 1
Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması 2 1
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 1 2 4 2
Ekonomik Faaliyetler 2 2 1 4 1
İç Kuvvetler 1
Ortak Payda:Bölge 1 2 3
Gelişmiş Gerikalmış Ülkelerin Özellikleri 3 1
Doğal Afetler 2 2 3
Ulaşım Yolları 1 2
Nüfus Politikaları 1 1
Doğal Kaynak Kullanımı 3 1 1
Küresel Çevre Sorunları 2 1 2
Türkiye’de Arazi Kullanımı 1 1 1
Ekosistemde Madde Döngüsü 2 2 3
Uygarlıkların Ortaya Çıkışı 2 1 1
Türkiye’de Sanayi 1 1
Enerji Taşımacılığı 1 1
Sınırşlı Kaynakların Kullanımı 1 3
Gümüz Dünyasından Geleceğin Dünyası 1
Türkiye’de Doğal Afet 1
TOPLAM 40 40 38 38 38

https://www.youtube.com/watch?v=zJAxXuBBfm4

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş