LYS Kimya Soru Dağılımları

LYS KİMYA (LYS 2) 2012 2013 2015 2016
Kimya Kanunları 1
Atom ve Yapısı 3 1 1 1
Periyodik Sistem 1 4 2 2
Kimyasal Hesaplamalar 2 2 1
Gazlar 1 1 1 1
Çözeltiler 1 1 1 1
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 2 2 3 2
Reaksiyon Hızı 1 1 1
Kimyasal Denge 2 1 1 2
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1
İndirgenme-Yükseltgenme 1
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 2 1 1
Elektrokimya 1 2 1 2
Çekirdek Kimyası 1 1 1 1
Elementler Kimyası 1 2
Organik Kimya 10 10 12 11
Kimyasal Bağlar 1 2
Mol 1
Bileşikler 1
Hayatımızda Kimya 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 1 1
TOPLAM 30 30 30 30