Öğrencilerin En Çok Memnun Olduğu Üniversiteler!

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)’nı yayınladı.

TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlıyor. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir veriyor. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının resmini bize sunuyor.

ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTELER BAĞLAMINDA MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Öncelikle Fakülte düzeyinde öğrencilerin ne kadar memnun kaldıklarına bakalım. Öğrenciler en çok Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nden memnun olurken en yüksek memnuniyetsizlik ise Ziraat, Orman ve Fen-Edebiyat/Edebiyat/Fen Fakülteleri’ndedir. 2020 yılında bir önceki yıla göre İlahiyat/Din Bilimleri ve Turizm Fakülteleri hariç bütün fakültelerin memnuniyet puanlarında 5 ile 26 puan arasında düşüşler bulunmaktadır. En yüksek düşüşün olduğu üç fakülte; Hukuk (26 puan), Eğitim (24 puan) ve İİBF/İşletme/ İktisat (23 puan) fakültelerdir. Bu üç fakülte aynı zamanda YKS 2020’de doluluk sorunu yaşanan fakültelerin başında gelmektedir.

Sıra Alan Puan Düzey
1 Tıp Fakültesi 488 A
2 Diş Hekimliği Fakültesi 471 B
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi 420 C
4 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 412 D
5 Eğitim Fakültesi 409 D
6 İletişim Fakültesi 401 D
7 Hukuk Fakültesi 397 D
8 İİBF/İşletme/İktisat Fakültesi 396 D
9 İlahiyat/Din Bilimleri Fakültesi 396 D
10 Spor Bilimleri Fakültesi 391 D
11 Güzel Sanatlar Fakültesi 382 D
12 Turizm Fakültesi 381 D
13 Fen-Edebiyat, Edebiyat, Fen Fakültesi 358 FF
14 Orman Fakültesi 351 FF
15 Ziraat Fakültesi 344 FF
16 Diğer 329 FF
ÜNİVERSİTELERİN GENEL MEMNUNİYET SIRALAMALARI

Aşağıdaki tabloda öğrencilerin okumaktan en çok memnun oldukları ilk 25 üniversiteyi görüyorsunuz. Bu sıralama genel memnuniyet durumuna göre ve 600 tam puan üzerinden yapılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi içi sayfanın en altındaki pdf dosyasını indirerek tüm verilere ulaşabilirsiniz.

Sıra Üniversite Genel Memnuniyet Puanı Düzey
1 Abdullah Gül Üniversitesi 531 A+
2 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 531 A+
3 Koç Üniversitesi 530 A+
4 Özyeğin Üniversitesi 526 A+
5 MEF Üniversitesi 521 A+
6 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 514 A+
7 Sabancı Üniversitesi 512 A+
8 Sanko Üniversitesi 503 A
9 Yaşar Üniversitesi 503 A
10 Gebze Teknik Üniversitesi 502 A
11 Piri Reis Üniversitesi 500 A
12 Yıldız Teknik Üniversitesi 500 A
13 Ege Üniversitesi 498 A
14 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 497 A
15 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 497 A
16 Galatasaray Üniversitesi 481 A
17 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 480 A
18 Konya Teknik Üniversitesi 478 B
19 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 477 B
20 Beykoz Üniversitesi 474 B
21 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 471 B
22 Tarsus Üniversitesi 466 B
23 Kadir Has Üniversitesi 464 B
24 Erciyes Üniversitesi 462 B
25 İstanbul Bilgi Üniversitesi 460 B

Yukarıdaki verilere göre öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen sadece 14 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler;

A+
Abdullah Gül Üniversitesi MEF Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi

Tüm  Raporu incelemek isterseniz BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.