Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

PROGRAMIN AMACI:

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına; kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine; başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kaç Netle Kazanılır?
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikolojiye Giriş, Felsefeye Giriş.

KARİYER İMKANLARI:

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş