YKS-AYT Kimya Konuları

2017 LYS Kimya soruları hangi konulardan çıkacak? Yapılan değişikler nelerdir?

Yıllara Göre LYS Kimya Konu-Soru Dağılımları

LYS  Organik Kimya Videoları

Bölümlerin Başarı Sıralamaları ve Puanları (2015-2016 Karşılaştırmalı)

LYS Edebiyat Konularını Görmek İçin Tıkla!

LYS Coğrafya Konularını Görmek İçin Tıkla!

LYS Fizik Konularını Görmek İçin Tıkla!

LYS Biyoloji Konularını Görmek İçin Tıkla!

Bu konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarda çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu gördük. Doğru Tercihler ekibi olarak  2017 LYS Kimya konularını ayrıntılı bir şekilde tablo halinde hazırladık. Meb tarafından yapılan tüm değişiklikleri en güncel haliyle aşağıda bulacaksınız. Tablodaki konuların yanında YGS konularından da soru çıkabileceğini de hatırlatmak isteriz.

2017 LYS-KİMYA KONULARI
Modern Atom Teorisi
Atomun kuantum modeli
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
Periyodik özellikler
Elementleri tanıyalım
Yükseltgenme basamakları
Kimyanın sembolik dili ve adlandırma
Kimyasal Hesaplamalar
Mol kavramı
En basit formül ve molekül formülü
Kimyasal tepkimeler ve denklemler
Kimyasal hesaplamalar
Gazlar
Gazların özellikleri
İdeal gaz yasası
Difüzyon/efüzyon
Buharlaşma/yoğuşma
Gaz karışımları
Sıvı Çözeltiler
Çözücü çözünen etkileşimleri
Derişim birimleri
Koligatif özellikler
Çözünürlük
Ayırma ve saflaştırma teknikleri
Kimya ve Enerji
Isı ve sıcaklık
Sistemlerde entalpi değişimi
Entropi
Tepkimelerde Hız ve Denge
Tepkime hızları
Kimyasal denge
Sulu çözelti dengeleri
Kimya ve Elektrik
İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve
elektrik akımı
Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
Elektroliz
Korozyon
Karbon Kimyasına Giriş
Anorganik ve organik bileşikler
Doğada karbon
Lewis formülleri
Hibritleşme-Molekül geometrileri
Fonksiyonel gruplar
İzomerlik
Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Alkoller
Eterler
Aminler
Aldehitler ve ketonlar
Karboksilik asitler
Karboksilik asit türevleri
Aminoasitler
Karbohidratlar
Hayatımızda Kimya
Petrol rafinasyonu
Yağ üretimi
Margarinler
Yüzey aktif maddeler
Polimerler
Biyomoleküller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir