YKS-AYT Güncel Edebiyat Konuları

MEB kitaplarından derlediğimiz 2018 edebiyat müfredatını tablomuzdan inceleyebilirsiniz. 2018 LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testindeki soruların hazırlandığı tüm yeni müfredat konularını bulabilirsiniz.

LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı Konu-Soru Dağılımını incelemek için burayı tıklayın!

www.dogrutercihler.com

BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ)

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
 1- Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
 2- Öğretici Metinler
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler        www.dogrutercihler.com
 a- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
 b- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
 5- Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDÎDE 1896-1901) VE FECRİATİ TOPLULUĞU (1909-1912)
 1- Servetifünun Edebiyatının Oluşumu
 2- Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve    Mensur Şiir
 a- Şiir                                                           www.dogrutercihler.com
 b- Mensur Şiir
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler-(Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler)
 a- Hikâye
 b- Roman
 5- Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 6- Fecriati Topluluğu (1909 – 1912)
 7- Fecriati Şiiri

www.dogrutercihler.com

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

 1- Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
 2- Öğretici Metinler (Makale , Fıkra , Sohbet , Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)  143
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 a- Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
 b- Saf (Öz) Şiir
 c- Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler  166
 d- Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
 A- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler                               www.dogrutercihler.com
 a- Hikâye
 b- Roman
 c- Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri
 B- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
 5- Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER 
 a- Deneme
 b- Makale                                      www.dogrutercihler.com
 c- Gezi Yazısı
 d- Hatıra
 e- Fıkra
CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN
 a- Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)
 b- Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)
 c- Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 d- Garip Hareketi (I.Yeni) (1940-1950)                  www.dogrutercihler.com
 e- Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)
 f- Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)
 g- İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)
 h- İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri (1960-1980)
 i- 1980 Sonrası Şiir
 j- Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

www.dogrutercihler.com

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER 

1- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye – Roman)
 a- Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
 b- Toplumcu Gerçekçi Eserler
 c- Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 d- Modernizmi Esas Alan Eserler         www.dogrutercihler.com
 2- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
 3- Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir