YKS-AYT Güncel Coğrafya Konuları

MEB kitaplarından derlediğimiz 2022 AYT Coğrafya müfredatını tablomuzdan inceleyebilirsiniz. 2022 AYT Coğrafya testlerindeki soruların hazırlandığı tüm yeni müfredat konularını bulabilirsiniz.

12. Sınıf 1. Dönem Konuları- Coğrafya

Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

AYT  Coğrafya Konu-Soru Dağılımını incelemek için burayı tıklayın!

AYT Edebiyat Konularını Görmek İçin Tıkla!

AYT Matematik Konularını Görmek İçin Tıkla!

TYT-AYT Coğrafya Videoları

 

 www.dogrutercihler.com
DOĞAL SİSTEMLER
Biyoçeşitlilik
Ekosistemlerdeki İşleyiş
Besin Zinciri
Madde Döngüleri
Sıradışı Doğa Olayları
İnsan ve Doğa Etkileşimi
BEŞERÎ SİSTEMLER
Nüfus ve Nüfus Politikaları
Şehirlerin Fonksiyonları                 www.dogrutercihler.com
Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler
Doğal Kaynaklar
İlk Kültür Merkezleri
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu
Türkiye’de Arazi Kullanımı
Türkiye Ekonomisi                          www.dogrutercihler.com
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler
Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
Türkiye’de Ulaşım  Sistemlerinin Gelişimi
Dış Ticaret
Türkiye’de Turizm                      www.dogrutercihler.com
Türkiye’de Nüfus
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Bacasız Sanayi:  Turizm
Tarım ve Ekonomi
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu
Teknolojinin Çevresel Etkileri               www.dogrutercihler.com
Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi
Çevre Sorunları
Enerji Taşımacılığı
ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Kaynaklar ve İnsan
Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel Sonuçları
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık
Arazi Kulanımında Çevresel Etkiler                 www.dogrutercihler.com
Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
Çevresel Örgütler ve Özellikleri