YKS-AYT Güncel Edebiyat Konuları

MEB kitaplarından derlediğimiz 2022 edebiyat müfredatını tablomuzdan inceleyebilirsiniz. 2022 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testindeki soruların hazırlandığı tüm yeni müfredat konularını bulabilirsiniz.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konu-Soru Dağılımını incelemek için burayı tıklayın!

www.dogrutercihler.com

BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ)

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
 1- Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
 2- Öğretici Metinler
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler        www.dogrutercihler.com
 a- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
 b- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
 5- Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDÎDE 1896-1901) VE FECRİATİ TOPLULUĞU (1909-1912)
 1- Servetifünun Edebiyatının Oluşumu
 2- Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve    Mensur Şiir
 a- Şiir                                                           www.dogrutercihler.com
 b- Mensur Şiir
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler-(Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler)
 a- Hikâye
 b- Roman
 5- Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 6- Fecriati Topluluğu (1909 – 1912)
 7- Fecriati Şiiri

www.dogrutercihler.com

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

 1- Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
 2- Öğretici Metinler (Makale , Fıkra , Sohbet , Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)  143
 3- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 a- Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
 b- Saf (Öz) Şiir
 c- Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler  166
 d- Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri
 4- Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
 A- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler                               www.dogrutercihler.com
 a- Hikâye
 b- Roman
 c- Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri
 B- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
 5- Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER 
 a- Deneme
 b- Makale                                      www.dogrutercihler.com
 c- Gezi Yazısı
 d- Hatıra
 e- Fıkra
CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN
 a- Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)
 b- Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)
 c- Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 d- Garip Hareketi (I.Yeni) (1940-1950)                  www.dogrutercihler.com
 e- Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)
 f- Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)
 g- İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)
 h- İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri (1960-1980)
 i- 1980 Sonrası Şiir
 j- Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

www.dogrutercihler.com

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER 

1- Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye – Roman)
 a- Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
 b- Toplumcu Gerçekçi Eserler
 c- Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 d- Modernizmi Esas Alan Eserler         www.dogrutercihler.com
 2- Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
 3- Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

 

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş