Üsküdar Üniversitesi

uskudaruniversitesiic

Kurucu Vakıf İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 150
Toplam Öğrenci Sayısı 1.020
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER – 2017

İnsan ve Toplum Bilimleri  Fakültesi 37.850,00 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi 28.350,00 TL
İletişim Fakültesi 28.350,00 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 37.850,00 TL

 

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Yerleşke Üsküdar’da yer almaktadır. Üsküdar mesafe olarak merkez semtlere çok yakındır. O nedenle üniversitenin kendi bünyesinde yurdu yoktur. Yakın çevrede çokça bulunan özel ya da devlet yurtları barınma için kullanılmaktadır.

BURSLAR

ÖSYM Bursları
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

Tercih Bursu
ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.

İlk 5 Tercih Bursu
ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim uygulanır.

Üniversite Giriş Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak akademik yıl süresince aylık 1000 TL burs verilir.

Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dahil) % 10 oranında ilave indirim verilir.

Kurum Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657 tabi çalışanlar ile çalışanların çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına % 50 indirim verilir.

Spor Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini ibraz edenlere % 25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara % 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.

Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu
Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden  % 20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 10 indirim verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.

Uluslararası Bakalorya Bursu
Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

Tübitak Bursu
TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir.

Akademik Başarı Bursu
Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 % 50, 3.80-3,89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69 % 20, 3.50-3.59 % 10 indirim verilir.

Personel Bursu
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) ve kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden % 50 burs verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans) herhangi bir programından mezun olup (yeniden) Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir.

Mütevelli Heyet Bursu
Mütevelli Heyeti tamamen kendi takdirinde olmak üzere, durumun gerektirdiği şartlar dahilinde kendi belirleyeceği oransal seviyede burs verebilir.

İhtiyaç Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu ve çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
Üsküdar Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin her birine eğitim-öğretim ücreti üzerinden her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda eğitim-öğretim ücreti indirimi verilir.

Engelli Öğrenci Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre;
Engel durumu %40 : %25 burs
Engel durumu %50 : %30 burs
Engel durumu %60 : %35 burs
Engel durumu %70 : %40 burs
Engel durumu %80 : %45 burs
Engel durumu %90 ve üzeri  : %50 burs verilir.

Dikey Geçiş Bursu
Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara % 50, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara % 40 burs verilir. Sağlık Bilimleri Fakültesine 2016 DGS ile kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara % 50 burs verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Üsküdar Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır.
2) Öğrenciler, üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler (kardeş bursu hariç).
3) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
4) ÖSYM Bursları, başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim-öğretim süresince kesilmez.
5) Disiplin cezası alan öğrencinin ÖSYM bursu dışındaki Mütevelli Heyeti tarafından verilen burs ve indirimleri kesilir.
6) Hazırlık eğitiminden 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek burslu öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından verilen bursları kesilir.
7) Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci, yeniden sınava girerek aynı programa yerleşmesi durumunda ÖSYM bursları dışındaki burslardan yararlanamaz.
8) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin, birinci derece yakınının veya kardeşinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.

KAMPÜSTE HAYAT

Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında yer alan Üsküdar Üniversitesi Kampüsü özel mimarisi sayesinde öğrenciye, güvenli ve konforlu çalışabilmesi için tüm olanaklara sahip bir eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır. Akıllı kampüs sistemi ile yönetilen binada öğrenciler sınıflarda akıllı tahta sistemi ile öğrenim görmektedir. Kampüs içerisinde öğrencilere kişisel eşya ve malzemelerini koyacakları dolaplar verilmektedir. Ayrıca kampüste konferans salonları, yemekhane, kafeterya gibi alanlar da mevcuttur.

Üsküdar Üniversitesi İbrahim Tarhan Kütüphanesi, öğrencilerin ve idari personelin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları akademik, mesleki, genel kültür bilgileri için her türlü kütüphane kaynağını sağlamayı ve teknik olanakları hizmete sunmaktadır. Kitapların açık raf düzeninde, “Library of Congress Sınıflama Sistemi ”ne göre tasnif edildiği kütüphane koleksiyonunda kitap, dergi, gazete, e-kitap, e-dergi, ses kaseti, CD-DVD ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Kablosuz internet erişim imkânının olduğu kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 32.000 basılı kaynak bulunmaktadır. Ayrıca 8 adet elektronik, 35 adet ücretsiz açık erişim kaynağı mevcuttur.

Öğrencilerin sadece akademik olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı ile bireysel, sosyal ve duygusal yönlerinin gelişmesini sağlayan kulüpler yoğun ders programının dışında öğrencilerin kendilerine zaman ayırmalarını sağlamaktadır. 49 tane aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Haydi Gülümse(t) Kulübü, MBG (Moleküler Biyoloji ve Genetik) Kulübü, Tiyatro Kulübü, Sinema Kulübü, Dans Kulübü, Girişimcilik ve AB Kulübü, Veni Vidi Visit Gezi Kulübü, Spor Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü, Pozitif Psikoloji Kulübü…