2017 ÖSYS Kılavuzunda Güncelleme Yapıldı!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE! GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

3. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

5. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

6. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

8. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

9. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

10. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

11. 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

12. En fazla 20 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),

13. 11 Mayıs 2000 tarihli, 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak,

14. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak,

15. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

16. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

17. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

18. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

19. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

20. Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

21. Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek her bir harp okulu için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

22. Milli Savunma Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KARA HARP OKULU

Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir. Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte kıt’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans ve doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz. 2017 yılında Kara Harp Okulunun; Birinci Sınıfına ve İngilizce Hazırlık Sınıfına ayrı ayrı öğrenci alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresinden başvurularını yapacaklardır. Belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır. Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek İkinci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre sıralanacaktır. (Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde belirlenen kontenjana giren adaylar, sevk edildikleri hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu alacaklardır. 2017 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr ve www.kho.edu.tr internet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.) İnternet Adresi : www.msb.gov.tr, www.kho.edu.tr Telefon Numarası : 0 312 417 51 90-96 (7 Hat)

DENİZ HARP OKULU

Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir. Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır. Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa ve elektrik/ elektronik mühendisliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim verilmektedir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak, çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır. Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Modern spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir. Öğretim binaları, laboratuvarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır. Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur. 1773 yılından bu yana deniz subayı yetiştiren Deniz Harp Okulunda eğitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altı, üstü ve semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen “GENÇ BAHRİYELİLER” www.msb.gov.tr sitesine girerek ön kayıt yaptırınız.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresinden başvurularını yapacaklardır. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Deniz Harp Okulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. ÖSYM Bşk.lığının YGS sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan aday sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adaylar, ikinci seçim aşamaları (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) için Deniz Harp Okuluna davet edilecektir. Deniz Harp Okulunda icra edilecek seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr ve www.dho.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Deniz Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar; Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-4 puan türü esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve belirlenen kontenjana göre asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. 2017 yılında Deniz Harp Okulunun; Birinci Sınıfına ve İngilizce Hazırlık Sınıfına ayrı ayrı öğrenci alımı yapılacaktır. Seçim süreci boyunca adayların yemek ihtiyaçları Deniz Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Deniz Harp Okulunda (Tuzla/İstanbul) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr ve www.dho.edu.tr adreslerinde yayımlanacaktır. İnternet Adresi : www.msb.gov.tr, www.dho.edu.tr Telefon : 0 216 395 26 30 (Dâhili: 2500)

HAVA HARP OKULU

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. 2017 yılında Hava Harp Okulunun; Birinci Sınıfına ve İngilizce Hazırlık Sınıfına ayrı ayrı öğrenci alımı yapılacaktır. Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır. Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Hava Harp Okuluna başvuracak adayların; boylarının 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil), vücut kitle endeksinin ise 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve adayların 29 kg/m2 dahil) arasında olması gerekmektedir. Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1.8*1.8)=24.69)’dir. Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden başvurularını yapacaklardır. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Hava Harp Okulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adaylar, diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir. Hava Harp Okulunda icra edilecek seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, www.msb.gov.tr ve www.hho.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında ve Öğrenci Seçme Uçuşlarında (yalnız uçuş kriterine göre) başarılı olan adaylar; Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve belirlenen kontenjana göre asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. Seçim süreci boyunca isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Hava Harp Okulunda (Yeşilyurt/İstanbul) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr ve www.hho.edu.tr adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için; İnternet Adresi : www.msb.gov.tr, www.hho.edu.tr Telefon (Hava Harp Okulu) : 0 212 663 28 30 – 0 212 663 24 90 (Hava Kuvvetleri Komutanlığı) : 0 312 414 33 47 – 0 312 414 34 94

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ, HAVA VE BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE! GENEL BAŞVURU KOŞULLARI 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması, 3. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak, 4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, 5. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olmak, 6. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmamak, 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 8. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 9. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak, 10. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.), 11. 2017 Yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılmış ve belirlenecek taban puanı (Baraj Puanı) almış olmak, 12. En fazla 21 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.), 13. 11 Nisan 2002 tarihli, 4752 Sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nun 29’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Şartlarını” taşımak, 14. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak, 15. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, 16. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek), 17. Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 18. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 19. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmeye hak kazanacaktır. 20. Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır. 21. Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adreslerine girerek her bir astsubay meslek yüksekokulu için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. 22. Milli Savunma Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarında zengin atölye ve laboratuvar imkânlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimi süresinde öğrencilere 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır. Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile branşlarının devamı programlarda lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans mezunu olabilmektedir. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Gerekli nitelikleri sağlayan astsubaylar yurt dışı daimi/geçici görevlere gönderilmektedir. Her yıl belli kontenjan dâhilinde, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş imkânı bulunmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini yakalamak isteyen gençlerimizi Kara Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz. BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİMİ AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI Kara Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvuru koşullarını sağlayarak, “Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı” olmak isteyenlerin; 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılmayacaklardır. Başvuruda bulunan adaylar, YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir. Belirlenen taban puanı ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri aşağıdaki internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.) İnternet adresleri : www.msb.gov.tr İletişim için : 0 312 562 11 11 ve 562 15 08

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu; ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Deniz Ulaştırma ve İşletme, Elektronik Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve İşletme Yönetimi programları Altınova/ YALOVA’da, Gemi Makineleri İşletme ve Elektrik programları ise Derince/KOCAELİ’de verilmektedir. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır. Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile branşlarının devamı programlarda lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans mezunu olabilmektedir. Böylece dört yıllık fakülte mezunu olan astsubaylar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık olarak belirlenen kontenjanlar dahilinde, muvazzaf subaylığa geçiş yapabilmektedirler. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara ve hak sahibi yakınlarına; sağlık, lojman, askerî sosyal tesislerden (orduevleri, misafirhaneler ve özel eğitim merkezleri vb.) yararlanma ve OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Deniz Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeleri desteklemek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ANAVATANDA GÜVENDE OLMAK İÇİN, DENİZDE GÜÇLÜ OLMAK; DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN, TÜM DENİZLERDE VAR OLMAK”hedefi doğrultusunda silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvuru koşullarını sağlayarak, “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı” olmak isteyenlerin; başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için 04 Nisan- 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra başvuruda bulunan adaylar; YGS puan türlerine göre sıralanacaklar ve “Seçim Aşamaları Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adayların Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, www.msb.gov.tr ve www.damyo.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta ile çağrı yapılmayacaktır. Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar; YGS puan türlerine göre ayrı ayrı sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. Deniz Harp Okulunda (Tuzla/İstanbul) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr ve www.damyo.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için; İnternet adresi : www.msb.gov.tr, www.damyo.edu.tr İletişim için : 0 226 462 83 10 (Dahili 1594/1595)

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Dünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yürütmekte olduğu uçuş görevlerine destek vermek amacıyla kurulan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirerek yürütmektedir. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Uçak Teknolojileri (Mekanik ve Avyonik), Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik, Güvenlik ve Koruma ile Hava Trafik programlarında, gelişmiş laboratuvar imkânlarıyla, iki yıl süreli ön lisans eğitimi ile birlikte, eğitim esnasında yoğun İngilizce dil eğitimi verilmektedir. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır. Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile branşlarının devamı programlarda lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans mezunu olabilmektedir. Böylece dört yıllık fakülte mezunu olan astsubaylar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık olarak belirlenen kontenjanlar dâhilinde, muvazzaf subaylığa geçiş yapabilmektedirler. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara ve hak sahibi yakınlarına; sağlık, lojman, askerî sosyal tesislerden (orduevleri, misafirhaneler ve özel eğitim merkezleri vb.) yararlanma ve OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Hava Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile uçuşları desteklemek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurularını, 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresinden yapacaklardır. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra başvuruda bulunan adaylar için; YGS-1 ve YGS-2 ile YGS-5 ve YGS-6 puanlarına göre sıralanacaklar ve “Seçim Aşamaları Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, www.msb.gov.tr ve www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta ile çağrı yapılmayacaktır. Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar; YGS-1 ve YGS-2 ile YGS-5 ve YGS-6 puan türlerine göre ayrı ayrı sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. Seçim süreci boyunca adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda (Gaziemir/İzmir) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr ve www.tekok.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için; İnternet adresi : www.msb.gov.tr, www.tekok.edu.tr İletişim için : 0 232 251 79 29 , 0 232 251 16 00 (Dahili 4183/4184)

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu; tören alanlarında icra edilen etkinliklerde; görkemli, etkileyici ve disiplinli yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin asker ruhunu sergileyen, kapalı mekânlarda ve konser salonlarında icra edilen etkinliklerde; sanat değeri bulunan eserleri icra edebilen, estetik ve akademik yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin sanat ruhunu ortaya koyan askeri bandolara personel yetiştirmek amacıyla kurulan iki yıl ön lisans düzeyinde Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu Bando sınıfı astsubayları yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Çalgı Bakım ve Onarım programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi süresinde öğrencilere Flüt, Obua, Fagot, Klarnet, Saksofon, Kornet-Trompet-Büğlü, Korno, Trombon, Bariton, Bas, Vurmalı Çalgılar ve Çalgı Bakım Onarım branşlarında eğitim verilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve atamaları yapılmaktadır. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Gerekli nitelikleri sağlayan astsubaylar yurt dışı daimi/geçici görevlere gönderilmektedir. Her yıl belli kontenjan dâhilinde, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş imkânı bulunmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini yakalamak isteyen gençlerimizi Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz. Konservatuvarların müzik lise bölümlerinden mezun olup Bando Astsubay MYO’ya başvuran adaylar için YGS şartı aranmaz,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar özel yetenek (müzik) sınavı ile alınır. Müzik yetenek sınavına sadece sınav başvuru formunda bulunan “Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu müzik yetenek sınavına başvurmak istiyorum” kutucuğunu işaretleyen adaylar alınacaktır. Sınav Jürisi: Sınav jürisi, yetkili öğretim elamanları/üyelerinden oluşur. Çalgı sınavı aşamasında her çalgı için yeterli sayıda öğretim elamanı/üyesi görevlendirilir. Sınavın İçeriği: Teori ve Çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. 1.Teori : a. Solfej : En az LAVIGNAC 2A düzeyinde iki adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Lavignac 2A kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından iki tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilecektir) b. Dikte : Komisyon tarafından belirlenecek 8’er ölçülük iki adet farklı tonlarda tek sesli dikte ile üç ve dört sesli akor duymadan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” yada “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.) 2.Çalgı Performansı Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile, O çalgının Literatüründe bulunan 1 adet Etüd, 1 adet Eser ve komisyon tarafından sınavdan bir saat önce belirlenecek 1 adet deşifrenin seslendirilmesinden oluşur. ( Sınavın icrasında çalınacak Etüd ve eserler, her çalgı grubu için yetenek sınavından 1 ay önce www.msb.gov.tr İnternet adresinden ilan edilecek, ilan edilen bu liste içerisinden öğrenci tarafından seçilen sınav parçalarının komisyon karşısında icra edilmesi şeklinde gerçekleşecektir) NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edileceklerdir. Program ve çalgı seçim aşamasında öğrenci tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Puanlama Tablosu Alan Açıklama Toplam Puan Solfej Lavignac 2A’dan 2 Adet parça, 1 adet Deşifre 30 Dikte 8’er ölçülük iki adet farklı tonlarda tek sesli dikte Üç ve dört sesli akor duyma 20 Çalgı Performansı Teknik Çalgıya hâkimiyet ve eserin gerektirdiği teknik performansın değerlendirilmesi 25 Müzikalite Müzikal duyarlılık ve eserlerin stillerine göre müzikal yaklaşımın değerlendirilmesi 25 Toplam 100 100 Tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Özel Yetenek Sınavından 70 puanın altında not alan adaylar sıralamaya dâhil edilmez. Bando Astsubay Meslek yüksekokulunda (Ankara) uygulanacak seçim aşamalarıyla (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için; İnternet adresi : www.msb.gov.tr İletişim için : 0 312 425 04 42

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş