2020 TYT Matematik – Geometri Konuları ve Soru Dağılımları – Doğru Tercihler

2020 TYT Matematik – Geometri Konuları ve Soru Dağılımları

2020 TYT Matematik ve Geometri konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

2020 Matematik Konuları
1) Temel Kavramlar 13) Problemler
2) Sayılar- Sayı Basamakları 14) Kümeler-Kartezyen Çarpım
3) Bölme ve Bölünebilme 15) Fonskiyonlar
4) OBEB-OKEK 16) Permütasyon
5) Rasyonel Sayılar 17) Kombinasyon
6) Basit Eşitsizlikler 18) Binom
7) Mutlak Değer 19) Olasılık
8) Üslü Sayılar 20) İstatistik
9) Köklü Sayılar 21) 2.Dereceden Denklemler
10) Çarpanlara Ayırma 22) Karmaşık Sayılar
11) Oran Orantı 23) Polinomlar
12) Denklem Çözme 24) Mantık
2020 TYT Geometri Konuları
1-Temel Kavramlar 12-Açı Kenar Bağıntıları
2-Doğruda Açılar 13-Çokgenler
3-Üçgende Açılar 14-Dikdörtgen
4-Özel Üçgenler 15-Özel Dörtgenler
5-Dik Üçgen 16-Çemberler
6-İkizkenar Üçgen 17-Katı Cisimler
7-Eşkenar Üçgen 18-Prizmalar
8-Üçgende Alan 19-Noktanın Analitiği
9-Açıortay 20-Doğrunun Analitiği
10-Kenarortay 21-Çemberin Analitiği
11-Üçgende Benzerlik 22-Trigonometri

TYT’de sorulan matematik ve geometri sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Matematik Konular 2016 2017 2018 2019
Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği 3 1 2 4
Sayı Basamakları 2 2 2
Bölme ve Bölünebilme 1 1
EBOB-EKOK
Rasyonel Sayılar 2 1 3 1
Basit Eşitsizlikler 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 2 2 2 1
Köklü Sayılar 3 3 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1
Denklem Çözme 1 1 1
Oran-Orantı 1
Problemler 13 10 10 12
Kümeler 1 2 1 1
Fonksiyonlar 1 1 1 2
Permütasyon-Kombinasyon 1 1 1
Olasılık 1 1 1 1
İstatistik 1 2 1
Polinomlar 1 1
Toplam 33 29 29 30
Geometri Konular 2016 2017 2018 2019
Açılar ve Üçgenler 1 2 3 2
Kare 1 1 1
Dikdörtgen 1 1 1
Eşkenar Dörtgen, Deltoid
Yamuk 1 1
Çokgenler 1 1 1 1
Çember ve Daire 1 2 1 2
Analitik Geometri 1 1 1 1
Katı Cisimler 2 2 2 2
Grafik Okuma 1
Toplam 7 11 11 10