2022 AYT Tarih Konuları Ve Soru Dağılımı – YKS 2022

2022 YKS’ye hazırlanan adayların sürekli aradığı 2022 AYT Tarih Konularını bu yazımızda eksiksiz bir şekilde bulabilirsiniz. Birçok sitede farklı başlıklarla verilen 2022 AYT Tarih Konularını MEB in verdiği konulara göre düzenledik Burada bulunan konuları liste şeklinde çıkarıp kendisiniz takip edebilirsiniz Şimdi gelin birlikte 2022 AYT Tarih Konularına bakalım ;

2022 AYT Tarih Konuları

 • Tarih Bilimi
 • İnsanlığın İlk Çağları
 • Orta Çağ Dünyası
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri
 • Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
 • Osmanlı Merkez Teşkilatlanması
 • Devrimler Çağı
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
 • Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları
 • İki Savaş Arası Dönemde Türkiye & Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

2018-2021 AYT Tarih-1 Soru Dağılımı ise aşağıdaki gibidir

KONULAR 2018 2019 2020 2021
Tarih Bilimine Giriş 1
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 1 1 1
İlk Türk Devletleri 1 1 1 1
İslam Tarihi ve Uygarlığı 1 1 1 1
Türk İslam Devletleri 1 1 1
Türkiye Tarihi
Avrupa Tarihi 1
Osmanlı Tarihi 2 3 2 2
I. Dünya Savaşı 1 1 1
Kurtuluş Savaşı 2 1 1 2
Çok Partili Hayat
Atatürk İlke ve İnkılapları 1 2 1 1
Atatürk Dönemi Dış Politika
Toplam 10 10 10 10
2018-2021 AYT Tarih-2 Soru Dağılımı ise aşağıdaki gibidir

KONULAR 2018 2019 2020 2021
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 1 1
İlk Türk Devletleri 1 1 2
Türk İslam Devletleri 1 1 1
Osmanlı Tarihi 4 4 4 3
Avrupa Tarihi 1 1 1
Kongreler 1 1
Milli Mücadele Dönemi 2 2 2
I. TBMM 1
Atatürk İlke ve İnkılapları 1 2
Küreselleşen Dünya 1
Soğuk Savaş Dönemi 1 1
Toplam 11 11 11 11

Diğer derslerin konu ve soru dağılımı için aşağıdaki linke tıklayınız

2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı