Deniz ve Liman İşletmeciliği

Limanlara giren ve çıkan yüklerin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmeciliği yapan veya deniz işletmecisine yardımcı olan kişidir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği’ne girmek için kaç net yapman gerekir? TIKLA ÖĞREN

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin; Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Dikkatli ve tedbirli, Yabancı dile ilgili, İnisiyatif sahibi, Hızlı düşünebilen ve doğru karar alabilen, Araştırmacı bir kişiliğe sahip ve yeniliklere açık, Açık denizlerde çalışmaktan sıkılmayan, Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Eğitimin Birinci Yılında;
Seyir, İstatistik, Gemicilik, Ekonomi, Temel Matematik, Fizik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili, Temel Hukuk, Denizde Güvenlik, Meteoroloji, Deniz İşletmeciliği, Genel İşletme, Deniz Hukuku, Temel İlk Yardım, Mesleki İngilizce (Denizcilik İngilizcesi), Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi,

İkinci Yılında;
Uluslar arası Lojistik, Denizde Haberleşme, Muhasebe ve Finans, Vardiya Standartları, Bilgisayar Programlama ve Kullanımı, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi, Liman İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İngilizcesi, Deniz Mevzuatı ve Gümrük İdaresi, Deniz Sigortacılığı, Elektronik Seyir, Deniz Acentacılığı, Kiralama ve Brokerlik, Pazarlama, Deniz İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Konteynır Sistemleri ve İşletmeciliği ile mesleki uygulama derslerini alırlar.

KARİYER İMKANLARI:

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, denizcilikle ilgili kamu kurumlarında, deniz nakliyat şirketlerinde ve denizcilik sektöründe hizmet veren özel kuruluşlarda (gemi işletmeleri, liman ve tersane işletmeleri, marinalar, balıkçı barınakları, deniz acenteleri, forwarderler, gemi kiralama ve yük brokerlik şirketleri) ve 500 Gross tondan daha küçük gemilerde güverte zabiti olarak da çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe de görev alabilirler

Eğitimin verildiği okul sayısı sınırlı olduğundan ve üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde deniz ticaretinin ve ulaşımının önemi gün geçtikçe arttığından dolayı iş bulma olanaklarının (yerli ve yabancı firmalarda) oldukça fazla olduğu, özellikle son dönemlerde artan yabancı sermayeli kuruluşlar ve uluslar arası sularda çalışan yabancı gemilerin özellikle eğitimli ve yabancı dil bilen gençlere ihtiyaç duyması bu alanda kariyer planlaması yapan gençler için umut verici olduğu söylenebilir.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş