Eczacılık

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan,  laboratuvarda ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişilerin yetiştirilmesi.

Eczacılık Fakültesini Kazanmak için Kaç net Yapmalısın? TIKLA ÖĞREN

Eczacılar, reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir, Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, tertipli ve düzenli, ilaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Bitki ve Hayvan Biyolojisi, Genel ve Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya Genel ve Uygulamalı Biyokimya, Anatomi ve Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji ve Farmakoterapi, Toksikoloji, Farmakognozi, Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik, Fizik, Matematik, İstatistik.

KARİYER İMKANLARI:

Özel ve kamu hastane ve laboratuvarlarında, ilaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar.

Son yıllarda bitkisel ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır.

Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır.

Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80’i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir. Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır.

İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş