Erasmus’tan Erasmus (+) Plus’a: 30 Yılın Hikâyesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), AB Bakanlığı, Türkiye Avrupa Birliği Delagasyonu ve TC Ulusal Ajans tarafından, yurt dışı öğrenci değişim programı olan Erasmus’un 30. Yılı kutlamaları nedeniyle İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda “Erasmus’tan Erasmus (+) Plus’a: 30 Yılın Hikâyesi” programı gerçekleştirildi.

Programa Büyükelçiler, Başkonsoloslar, Rektörler, Konsoloslukların eğitim müşavirleri ve Erasmus Programından yararlanmış öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmalarını, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç, Ulusal Ajans-Türkiye Direktörü Mesut Kamiloğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel yaptılar.

“Bilimin Evrensel Değerlerine İnanıyoruz”

Prof. Dr. M. A Yekta Saraç açılış konuşmasında, Türk yükseköğretimi olarak bilimin evrensel değerlerine inandıklarını dile getirdi ve şunları söyledi: “Bu değerlerin dünya bilim tarihinde yerleşmesinde kadim geçmişimizin, geniş coğrafyamızın kültürlerinin payının altını çizerek bu payı daha da görünür kılmak istiyoruz. Bunu hem bilimsel birikimimizi daha iyi sergileyerek, hem de ulusal, bilimsel değerlerimize desteği artırarak yapmaktayız. Üniversite sistemi güçlü olmayan bir ülkenin onu yarınlara taşıyacak bir sanayisi, teknolojisi, tıbbı, eğitimi, sanatı ve adalet sistemi olamaz.”

Erasmus+  Yükseköğretim Programı Nedir?

“Yabancı Öğrenci Sayısı 110 Bin”

Uluslararası öğrencilerin sayısının, her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Prof. Dr. Saraç, buradaki artış itibarıyla da Türkiye’nin, Avrupa yükseköğretim alanında, uluslararası öğrenci sayısı en hızlı artan ülke olduğunu söyledi. Türkiye’de 2017 yılında öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 110 bin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saraç, doktora için Türkiye’ye gelen öğrenci sayısında da artış yaşandığını, bunun da nitelikli uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmeye başladığının bir ifadesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Saraç, en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Irak, Kırgızistan, İran, Afganistan, Yunanistan, Kazakistan, Libya’nın yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Saraç, dünyada yüksek öğretim sistemlerindeki son dönemde gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak daha üst moda çıktıklarını ve araştırma üniversiteleri temelli misyon farklılaşması noktasında girdiden, süreçteki yönetim tarzı, çıktılara kadar çok sayıda parametrelerle bu süreci yönettiklerini, devlet üniversitelerinden 10’unu araştırma üniversitesi olarak belirleyeceklerini, buna ek alarak 5 üniversiteyi de aday üniversite olarak kurgulayacaklarını kaydetti. Bu belirlenen üniversitelerin performanslarının gözden geçirileceğini söyleyen Prof. Dr. Saraç, listede yer alan üniversitelerin değişebileceğini söyledi.

“Dileğimiz Ülkelerle Daha İyi İlişkiler İnşa Etmek”

Ulusal Ajans-Türkiye Direktörü Mesut Kamiloğlu ise konuşmasına “Erasmus+” programı hakkında bilgi vererek başladı. Bu programın genç insanlara yeni bir tecrübe ve yeni bir ufuk şansı tanıdığına vurgu yapan Mesut Kamiloğlu, Erasmus programı öğrencilerinin diğer öğrencilere nazaran daha rahat iş sahibi olduklarını da dile getirdi. Dileğinin tüm programa katılan ülkelerle daha iyi ilişkiler inşa etmek olduğunu söyleyen Mesut Kamiloğlu, konuşmasını Avrupa Delegasyonu ve İstanbul Üniversitesi’ne teşekkür ederek sonlandırdı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise konuşmasında Erasmus programının fırsatlar sunduğu ve dayanışmayı sağladığını vurguladı. Erasmus+  programının Avrupa toplumlarında asla bozulmayacak zincir bir halka oluşturduğunu belirten Christian Berger, konuşmasını programın 30. yılını kutlayarak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Türk Üniversiteleri Rektörlerine ve İstanbul Üniversitesi’ne teşekkür ederek sonlandırdı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ise, Erasmus+ programının binlerce öğrencinin birbirini tanıması için olanak sağladığına ve bu yüzden bir panzehir olduğuna dikkat çekerek başladı. Selim Yenel, Erasmus+ programının birbirini anlamak ve “anlatmak” için güzel bir program olduğunu söyleyerek, sözlerini bu toplantılardan daha fazla yapılması gerektiğinin altını çizerek sonlandırdı.

Toplantı kapsamında YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde “Yükseköğretim Hareketliliğinin Avrupalı Kimliğine Etkileri” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Avrupa Komisyonu’ndan Sn. Graham Wilkie, Targu Mures Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Leonard Azamfirei, U.A.U.I.M. Rektörü Prof. Dr. Marian Moiceanu katıldılar.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş