İşe Yerleştirme Garantili, Tüm Öğrencileri Tam Burslu Üniversite – Doğru Tercihler

İşe Yerleştirme Garantili, Tüm Öğrencileri Tam Burslu Üniversite

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Kurucu Başkan Sayın Recep KONUK diyor ki;

“Diploma yetmez. Tecrübe gerek!

Ülkemizin tarım ve gıda alanındaki ilk ihtisas üniversitesinde, sizleresadece bir diploma vermeyi hayal etmedik. Şunu istedik; yeni nesil, üniversiteden mezun olduğunda hayata elindeki diplomayla değil, iş tecrübeleriyle de atılsın. Üniversitedeki ihtisas alanlarında alacakları teorik bilgileri uygulama ile pekiştirsin.

Konya Şeker, sizin için kapılarını sonuna kadar açtı…

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Konya Şeker’in on binlerce dekarlık uygulama alanını, binlerce hektarlık alana yayılmış çiftliklerini, tarım, gıda, hayvancılık, enerji, satış ile pazarlamadan oluşan ve şimdilik sayıları 38’i bulan işletmesini, iş tecrübesi edinmeniz için size tahsis ettik. Düşündük ki nüfusu daha da artan dünyamızda, yıldızı parlayacak olan gıda sektörüne tohumdan zirai üretime, hayvancılıktan çevre uygulamalarına, gıda hammaddesi üretiminden gıda sanayiine, mamul üründen pazarlamasına kadar sürecin bütünü için Türkiye’den bir A takımı oluşturalım. Bu takım, hem ülkemizi tarım ve gıdanın şampiyonlar ligine taşısın hem de dünyada seçkin bir yere sahip olsun.”

  • Eğitim ücretli mi?

Üniversitemizin Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Mühendislik Programları ile İktisadi ve İdari Programlarına yerleşen tüm öğrencilerimiz tam burslu (%100 eğitim bursu) olarak okuyacaklarından eğitim ücretinden muaf olacaklardır. Herhangi bir şarta bağlı olmayan söz konusu tam bursluluk, İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl süre ile geçerlidir ve bu süreler aşılmadıkça akademik başarısızlık nedeniyle kesilmez.

  • Bursum kesilir mi?

Eğitim ücretinden muafiyet sağlayan %100 Eğitim Bursu (Tam Burs), İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2 yıl, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca geçerlidir. Bu burs herhangi bir şarta bağlı değildir ve belirtilen eğitim süresi aşılmadıkça bu bursun kesilmesi ya da kaybedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer ifadeyle İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programları için yukarıda ayrı ayrı belirtilen eğitim sürelerini aşmadıkça, akademik başarısızlık nedeniyle öğrencilerimiz bu bursu kaybetmezler. Üniversite giriş sınavındaki başarı sıralamanıza göre, yılda 8 ay boyunca aylık ödemeler şeklinde verilecek olan Başarı Burslarımız ise İngilizce Hazırlık Sınıfı için 1 yıl, Lisans Programları için ise 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu bursu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki dönem hariç genel not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi gerekmektedir. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin altına düşenlerin bursu askıya alınır, ancak not ortalamasının 2.00/4.00 ve üzerine çıkmasıyla burs tekrar devam ettirilir.

  • Burs paketinde hangi imkanlar var?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 2017 yılında Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Mühendislik Programları ile İktisadi ve İdari Programlarına yerleşen tüm öğrencileri tam burslu olarak kabul edecektir. Eğitim ücretinden muafiyet sağlayan %100 Eğitim Bursu (Tam Burs), İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2 yıl, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca geçerlidir. Söz konusu programlara kayıtlı öğrenciler ayrıca üniversite sınavındaki başarı sıralamalarına göre eğitim dönemi boyunca aylık ödemeler şeklinde başarı bursları verilecektir. Söz konusu başarı bursları, üniversite giriş sınavı sonucunda ilk 50.000 içerisinde yer alarak KGTÜ’ye yerleşen öğrencilere yılda 8 ay boyunca her ay ödenecektir. Söz konusu başarı bursları, öğrencinin üniversite giriş sınavındaki başarı sırasına göre aylık 200 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir. Tam burslu olarak ilk 3 tercihinden üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden Konya merkez ilçelerde (Karatay, Meram, Selçuklu) ikamet edenler hariç olmak üzere öğrencilerimiz ayrıca yurt bursu alma hakkına da sahip olacaktır. Yine üniversitemizi ilk 3 sırada tercih ederek üniversitemize yerleşen ilk 50.000 içerisindeki öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL ila 1.000 TL arasında ilk 3 tercih bursu almaya hak kazanacaktır. Öğrenciler ayrıca ihtiyaç ve başvuru durumlarına göre yarı-zamanlı çalışma bursu da alabileceklerdir. Lisans eğitimleri süresince öğrenciler ürünleşme potansiyeli olan bitirme ve araştırma projeleri içinse 3.000 ila 10.000 TL arasında destek verilecektir.

İŞE YERLEŞTİRME GARANTİSİ

Torku’nun mimarı, Türkiye’nin en büyük 37. sanayi kuruluşu Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding desteği ile kurulan üniversitemiz, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar olan gıda, enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malzeme, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret ve benzeri sektörlerdeki farklı pozisyonlarda, mezuniyet derecesinin alındığı alan göz önünde bulundurularak işe yerleştirme garantisi vermektedir.

Fakülteler ve Puanlar

Mühendislik Programları (MF-4): 421, Başarı Sıralaması; 36.654

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (MF-3): 415, Başarı Sıralaması; 39.639

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İktisadi ve İdari Programlar (TM-1): 410, Başarı Sıralaması; 40.475 olarak oluşmuştur.

Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik